Hyppää sisältöön

Voimalaitostuhkien loppusijoitus, Oulu ja Haukipudas

Hankkeen kuvaus

Hankkeeseen kuuluu Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan ja Oulun Energian Toppilan voimalaitosten sekä Kiimingin biolämpökeskuksen (Oulun Energia) lento- ja pohjatuhkien pitkän ajan sijoittaminen. Vuosittainen tuhkamäärä on noin 100 000 - 120 000 tonnia. Noin 25 vuoden aikana syntyvän tuhkan sijoittamiseen tarvitaan pinta-alaa noin 20 ha, läjityskorkeuden ollessa 10 - 15 m. Voimalaitoksissa käytetään nykyisin polttoaineena pääasiassa turvetta ja puuperäisiä polttoaineita. YVA-menettelyyn sisällytetään nykyisissä voimaloissa mahdollisesti tulevaisuudessa polttoaineena käytettävän kivihiilen tuhkien sijoittaminen.

Arvioitavat vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 0 (V0), jossa voimalaitostuhkia ei sijoiteta mihinkään päävaihtoehdoissa esitettyihin paikkoihin, vaan Oulun Energia kuljettaa tuhkat Miehonsuon läjitysalueelle ja Laanilan Voima Oy sekä Stora Enso Oyj joutuvat nykyisten alueiden täyttyessä etsimään tuhkien sijoitukselle muita vaihtoehtoja. Tällä hetkellä kaikkien laitosten tuhkia sijoitetaan myös Kalimeenvaaran pilottikohteeseen.
  • Vaihtoehto 1 (V1), jossa voimalaitostuhkat sijoitetaan Miehonsuon turvetuotantoalueen (Turveruukki Oy) ja sen yhteydessä olevan Oulun Energian tuhkien läjitysalueen viereiselle kivennäismaa-aluelle sekä turvetuotannosta aikanaan vapautuvalle tuotantoalueelle Oulun kaupungissa.
  • Vaihtoehto 2 (V2), jossa voimalaitostuhkat sijoitetaan Vasamakankaan alueelle, joka sijaitsee Oulu-Ylikiiminki-tien varressa Oulun kaupungissa Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan raja-alueella.
  • Vaihtoehto 3 (V3), jossa voimalaitostuhkat sijoitetaan Punaisenladonkankaalle tai sen lähiympäristöön. Alue sijaitsee Oulu-Kiimingin Alakylä-tien varressa.

 

Julkaistu 18.6.2007 klo 11.07, päivitetty 23.5.2019 klo 16.04

Aihealue: