Hyppää sisältöön

Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskus

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Vironvuorten jätteenkäsittelykeskukseen otetaan vastaan ja käsitellään rakennusten uudis- ja korjausrakentamisessa sekä purkutoiminnassa syntyvää jätettä sekä kaupan ja teollisuuden pakkaus- ja kuivajätettä sekä erilliskerättyä puujätettä. Jätteen lajittelun ja käsittelyn lopputuloksena syntyvä hyödyntämiskelpoinen jäte toimitetaan muualle hyötykäyttöön. Hyödyntämiskelvoton jäte sijoitetaan keskuksen loppusijoitusalueelle. Arviointi kattaa edellä mainittujen jätteenkäsittelytoimintojen lisäksi liikennejärjestelyt, keskuksen alueen rakennustyöt, joihin liittyy kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä käsittelykeskuksessa syntyvien kaatopaikka- ja hulevesien sekä kaatopaikkakaasun käsittelyn ja johtamisen.  

Vaihtoehto VE 0 ja VE 0+: Vironvuorten hanketta ei toteuteta ja hankkeesta vastaava jatkaa jätteenkäsittelytoimintaansa Tampereella Ruskon lajittelulaitoksessa. VE 0 Ruskon toiminnan mitoitus säilyy nykyisellään ja VE 0+ toiminta laajenee enimmäiskapasiteettiin.

Vaihtoehto VE 1: Vironvuorille toteutetaan jätteenkäsittelykeskus ja loppusijoitusalue. Hankealueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria, josta loppusijoitusalue on noin 10 hehtaaria sekä käsittely- ja varastokenttien ja oheistoimintojen alueet noin 5 hehtaaria. Vastaanotettavan jätteen määrä on enintään 160 000 t/a, josta 120 000 t/a on rakentamisen jätteitä, 20 000 t/a teollisuuden ja kaupan pakkaus- ja kuivajätteitä ja 20 000 t/a loppusijoitettavia jätteitä sekä seula-alitetta Ruskon jätteenlajittelulaitoksesta ja siirtokuormausasemilta. Jätteidenkäsittelyn tuloksena muodostuu noin 120 000 t/a hyödynnettäviä materiaaleja noin 20 000 t/a loppusijoitettavia jätteitä ja seula-alitetta. Loppusijoitusalueelle sijoitettavan jätteen määrä on yhteensä enintään 40 000 t/a. Ruskon lajittelulaitos jatkaa toimintaansa.

Vaihtoehto VE 2: kuten VE 1 paitsi käsittely- ja varastokenttien ja oheistoimintojen alueet noin 6 hehtaaria. Lisäksi käsitellään 30 000 t/a erilliskerättyä, puhdasta puujätettä eli vastaanotettavan jätteen määrä on yhteensä enintään 190 000 t/a. Hyödynnettäviä materiaaleja muodostuu noin 150 000 t/a. Loppusijoitusalueelle sijoitettavan jätteen määrä on yhteensä enintään 40 000 t/a. 

Vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 alavaihtoehdot: ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpien toimintojen, kuljetusliikenteen ja kaatopaikkavesien käsittelyn, vaihtoehtoinen tarkastelu. Kaatopaikkavesien käsittelyn vaihtoehtoina on hankealueen oma puhdistamo tai vesien johtaminen Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamolle. Jätekuljetusten vaihtoehtoina on kaikkien kuljetusten järjestäminen maanteitse tai vaihtoehtoisesti puolet kuljetuksista maanteitse ja puolet rautateitse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 11.10.2005 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.13

Julkaisija: