Vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotantolaitos, Joensuu

P2X Solutions Oy suunnittelee vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden, joko synteettisen metaanin tai synteettisen metanolin tuotantolaitoksen rakentamista Joensuuhun. Laitos sijoitetaan Iiksenvaaran teollisuusalueelle Savon Voiman olemassa olevan voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. Laitoksessa tuotetaan vihreää vetyä kestävästi uusiutuvaa sähköä käyttävässä elektrolyysissä, jossa vety erotetaan vedestä.

Laitos hyödyntää kiertotalousratkaisuja jatkojalostamalla vedystä ja Savon Voiman voimalaitoksen savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista myös joko uusiutuvaa synteettistä metaania tai metanolia. Tuotettavalla synteettisellä metaanilla tai metanolilla voidaan korvata nykyisiä fossiilisia polttoaineita niiden käyttökohteissa liikenteessä ja teollisuudessa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentaminen toteutuu. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 6000 tonnia vuodessa vetyä ja 10000 tonnia vuodessa synteettistä metaania.
  • VE2: Vihreän vedyn ja synteettisen metanolin tuotantolaitoksen rakentaminen toteutuu. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 6000 tonnia vuodessa vetyä ja 24000 tonnia vuodessa synteettistä metanolia.

Molemmissa hankevaihtoehdoissa syntyy sivutuotteena happea (45 000 tonnia) ja lisäksi lämpöä (110 GWh).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 23.2-27.3.2023 luettavissa:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Kauppakatu 40 B) toimipisteessä,

Joensuun kaupungin palvelupiste Carelicumin (Koskikatu 5) ja Karsikon kirjasto (Pohjolankatu 29).

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 1.3.2023 klo 17–19 Joensuussa Carelicumin auditoriossa (Koskikatu 5, 80110 Joensuu)

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 27.3.2023 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi tai osoitteella Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, PL 69, 80101, Joensuu.

Julkaistu 20.2.2023 klo 15.09, päivitetty 27.2.2023 klo 14.03