Hyppää sisältöön

Vehoniemen - Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos, Kangasala ja Pälkäne

Hankkeen kuvaus: Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen tarkoituksena on tuottaa tekopohjavettä Tampereen ja Valkeakosken seuduille nykyisen pintaveden sijaan. Vehoniemen-Isokankaan harjualueen luontainen antoisuus on niukka. Tästä syystä on päädytty lisäämään harjun veden imeytymistä pumppaamalla vettä Roineesta. Laitoksella on neljä imeytysaluetta. Laitoksen mitoituskapasiteetti on 70 000 m3/vrk. Muodostuva tekopohjavesi ja luontainen pohjavesi otetaan kolmen kaivokentän kautta.

Arvioitavat vaihtoehdot

VE0+

Kuntien talousveden hankinta hoidetaan tulevaisuudessakin nykyisten periaatteiden mukaisesti. Ruskon (Tampere) ja Tyrynlahden (Valkeakoski) pintavesilaitokset ovat edelleen käytössä, mutta raakaveden otto siirretään oleellisesti parempiin paikkoihin ja nykyisiä käsittelymenetelmiä tehostetaan.

VE1 (hankevaihtoehto)

Tekopohjavesilaitos toteutetaan suunnitellun mitoituksen mukaisesti Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle Kangasalan ja Pälkäneen rajalle. Pinsiönkankaan harjualue (kapasiteetti n. 50 000 m3/vrk) jää tulevaisuuden varaukseksi Tampereen ja sen pohjoisten naapurikuntien tarpeisiin.

VE2

Tekopohjaveden muodostaminen hajautetaan kahdelle harjualueelle. Pinsiönkankaan harjualue palvelee pääasiassa Tamperetta, Vehoniemen-Isokankaan harjualue Kangasalan-Sahalahden suuntaa ja Valkeakosken suuntaa.

Julkaistu 9.7.2003 klo 9.00, päivitetty 1.7.2019 klo 12.42

Aihealue: