Vattenfall Oy:n 400 kV:n voimajohdon rakentaminen, Imatra-Yllikkälä

Vattenfall Oy:n 400 kV:n voimajohdon rakentaminen, Imatra-Yllikkälä

 

Hankkeen kuvaus:

Vattenfall Oy suunnittelee maakaasuvoimalaitoksen rakentamista Imatralle. Tämän voimalaitoksen tuottaman sähkön saamiseksi valtakunnan verkkoon on tarpeen rakentaa 400 kV:n voimajohto välillä Yllikkälän sähköasema - Imatran maakaasuvoimalaitos. Johdon rakentaminen riippuu voimalaitoksen toteutumisesta.

Yllikkälä - Imatra 400 kV:n voimajohdon suunnittelun tavoitteena on ollut löytää ympäristön ja yhteiskunnan kannalta hyväksyttävä ja tarkoituksenmukainen johtoreitti, joka täyttää sille asetetut tekniset ja taloudelliset tavoitteet. Yllikkälästä Sinkkolaan tutkittiin kahta vaihtoehtoa, sillä arviointiohjelmasta saatujen lausuntojen perusteella otettiin mukaan Hytin kautta kiertävä vaihtoehto. Sinkkolasta Eiskolaan (Saimaan kanavan ylitys) oli myös kaksi eri linjausvaihtoehtoa. Välillä Eiskola - Imatran maakaasuvoimala tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa.

Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota luonnonoloihin, maisemaan ja kulttuuriperintöön, maankäyttöön ja elinkeinotoimintaan sekä ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 27.2.1997
 • Arviointiohjelma, nähtävillä:
  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Imatran kaupunki, Joutsenon kunta, Lappeenrannan kaupunki
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 4.3-4.4.1995
 • Kuulemistilaisuudet: 4.3.1997 Lappeenranta, 5.3.1997 Imatra
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 27.2.1997
 • Lausuntojen määräaika: 18.4.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 15.5.1997
 • Arviointiselostus, saapunut: 14.7.1997
 • Arviointiselostus, nähtävillä:
  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Imatran kaupunki
  Joutsenon kunta, Lappeenrannan kaupunki
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 17.7.-12.9.1997
 • Kuulemistilaisuudet: 14.8.1997 Imatra, 15.8.1997 Lappeenranta
 • Lausuntopyyntö: 4.7.1997
 • Lausuntojen määräaika: 12.9.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 10.11.1997

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.51, päivitetty 4.11.2015 klo 12.55