Vattenfall AB:n kaasuvoimalaitoshanke, Imatra

Vattenfall AB:n kaasuvoimalaitoshanke, Imatra

 

Hankkeen kuvaus:

Vattenfall AB suunnittelee Imatralle kaasukombivoimalaitosta. Sähkönkysynnän on Suomessa ennustettu kasvavan nykyisestä vuoteen 2000 mennessä noin 11 - 15 TWh ja vuoteen 2010 25 - 30 TWh. Imatran kaasuvoimalaitos tuottaisi kahdella yksiköllä sähköä yhteensä 700 - 900 MWe:n teholla ja pääpolttoaine olisi maakaasu. Polttoaineteho olisi yhteensä 1 250 - 1 410 MWpa. Vuotuinen sähköntuotanto olisi yhteensä 4 900 - 6 300 GWhe. Hankkeeseen liittyy 400 kV:n voimajohdon rakentaminen, jota käsitellään erillisessä YVA-menettelyssä.

Päävaihtoehtoa (kaasukombivoimalaitos Imatralle ) verrataan tilanteeseen, jossa vastaava energiamäärä tuotettaisiin jonnekin Suomen rannikolle sijoitetussa kivihiilivoimalaitoksessa tai vastaava energiamäärä tuotaisiin Suomeen ulkomailta.

Kaasuvoimalaitoksen suunniteltu sijoituspaikka on vanhalla teollisuustontilla noin kolmen kilometrin päässä Venäjän rajasta. Jääh- dytysvedet otetaan ja johdetaan Vuokseen. Jätelämmön hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään. Laitoksen tärkeimmät päästökomponentit ilmaan ovat typenoksidit ja hiilidioksidi. Meluntorjuntatoimenpiteissä tulee otettavaksi huomioon varsinkin välittömästi laitosalueen vieressä sijaitseva asuinalue.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 20.9.1996
 • Arviointiohjelma, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikat, Imatran kaupunki, Joutsenon kunta, Ruokolahden kunta,
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 26.9.-1.11.1996
 • Kuulemistilaisuudet: Tiedotustilaisuus 3.10.1996, asukaskysely
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 2.-10.10.1996, Venäjän osapuoli 28.10.1996
 • Lausuntojen määräaika: 8.11.1996, Venäjän osapuoli 15.12.1996
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 3.1.1997
 • Arviointiselostus, saapunut: 19.3.1997
 • Arviointiselostus, nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikat, Imatran kaupungintalo, ympäristönsuojelutoimisto sekä kaupungin kirjastot, Joutsenon kunta, Ruokolahden kunta
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 7.4.-15.5.1997 (samalla kuulutettu ympäristölupahakemuksesta)
 • Kuulemistilaisuudet: Hankkeesta vastaavan järjestämä tiedotustilaisuus 7.4.1997, asukaskysely helmikuussa 1997
 • Lausuntopyyntö: 4.4.1997, Venäjän osapuoli 25.3.1997
 • Lausuntojen määräaika: 15.5.1997, Venäjän osapuoli 15.5.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 9.7.1997

 

Julkaistu 13.7.2015 klo 13.52, päivitetty 4.11.2015 klo 11.41

Aihealue: