Vastasuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankeen kuvaus

Vastasuon turvetuotantohanke sijoittuu noin 6 km Livon kylältä pohjoiseen 30 km päässä Pudasjärven keskustasta. Tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta Oulun seudun voimalaitoksiin. Vapo Oy:n hallussa on 320 ha, josta tuotantokelpoista aluetta on noin 250 ha.astasuon turvetuotantohanke sijoittuu noin 6 km Livon kylältä pohjoiseen 30 km päässä Pudasjärven keskustasta. Tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta Oulun seudun voimalaitoksiin. Vapo Oy:n hallussa on 320 ha, josta tuotantokelpoista aluetta on noin 250 ha. Tuotantovaihe kestää 20–30 vuotta.
Vastasuo kuuluu Iijoen vesistöalueeseen, tarkemmin Kirsiojan alaosan valuma-alueeseen (61.511).  Vastasuolta tulevat kuivatusvedet johdetaan laskuojaa pitkin Kirsiojaan ja edelleen Livojokeen.

Vaihtoehdot

VE0:   Hanketta ei toteuteta

VE1:   Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus

VE2:   Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus

VE3:   Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi

Julkaistu 15.6.2009 klo 0.00, päivitetty 20.11.2015 klo 13.04