Hyppää sisältöön

Vasarakankaan kaivos, Polvijärvi

 • Arviointiohjelma saapunut: 10.2.2005 (pdf, 3454 Kb)
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 17.2.-24.3.2005
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 15.2.2005 (Word, 38 Kb)
 • Esittelytilaisuus: 1.3.2005 klo 18.00 alkaen 
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 17.2.2005
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali- ja terveysosasto, Polvijärven kunnanhallitus, Polvijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Viinijärven ja Höytiäisen kalastusalueet.
 • Lausuntojen määräaika: 24.3.2005 mennessä
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 20.4.2005 (Word, 91 Kb)
 • Arviointiselostus saapunut: 4.4.2006 (pdf, 4003 Kb)
 • Arviointiselostus nähtävillä: 6.4.-22.5.2006
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 4.4.2006 (Word 54 Kb)
 • Esittelytilaisuus 11.4.2006 klo 17.00 alkaen Polvijärven kunnantalon valtuustosalissa
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali- ja terveysosasto, Polvijärven kunnanhallitus, Polvijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Viinijärven ja Höytiäisen kalastusalueet, Savo-Karjalan tiepiiri
 • Lausuntojen määräaika: 22.5.2006 mennessä
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 21.7.2006 (Word, 112 Kb)

Hankkeen kuvaus:  Tarkoituksena on ottaa uudelleen käyttöön Vasarakankaan vanha talkkikaivos ja laajentaa sitä avaamalla uusia avolouhoksia. Kaivosalue sijaitsee yhden kilometrin luoteeseen Polvijärven keskustaajamasta. Tällä hetkellä tiedossa olevien avolouhosten pinta-ala tulisi olemaan 12 ha. Malmi kuljetetaan rikastettavaksi Outokummun Vuonokseen. Kaivoksen toiminnan aikana muodostuisi alueelle läjitettävää sivukiveä yhteensä 3,4 milj.m³.

Arviointiohjelman mukaiset hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:

1-vaihtoehto: Käytön jälkeen louhokset täytetään sivukivellä. Loppuosa sivukivestä ja pintamaista loppusijoitetaan vanhoille läjitysalueille.

2-vaihtoehto: Sivukivet ja pintamaat sijoitetaan vanhoille läjitysalueille, jotka laajennetaan uudeksi 19 hehtaarin laajuiseksi läjitysalueeksi.

Lisäksi tutkitaan kolme vaihtoehtoista kaivosvesien purkureittiä vesistöön. 

 

 

Julkaistu 16.8.2013 klo 9.03, päivitetty 4.11.2015 klo 13.25