Vasaman tuulivoimahanke, Ylivieska

Hankkeen kuvaus

Semecon Oy suunnittelee Vasaman tuulipuiston rakentamista Ylivieskan kaupungin pohjoisosaan Nivalan kunnan ja Haapaveden kunnanrajojen läheisyyteen. Hankealueen laajuus on noin 1 520 ha. Alueelle suunnitellaan 18-12 tuulivoimalaa. Hankkeessa suunniteltavien voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6-10 MW. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Uusnivalan sähköasemalle noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein nykyisen ilmajohtoalueen vieressä.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

 

Vaihtoehdot

Hankkeessa tullaan arvioimaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, vaihtoehtoa VE 0.
VE 0
Hanketta ei toteuteta, tuulipuistoa ei rakenneta ja vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE1
Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 18 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6-10 MW.
VE2
Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 12 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6­-10 MW.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Toteutusmallista riippuen joko tuulivoimahankealueelle tai liityntäpisteen sähköaseman läheisyyteen rakennetaan sähköasema/ -asemat. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Uusnivalan sähköasemaan 35­-110 kV maakaapelilla noin 9 kilometrin päässä hankealueen eteläpuolella. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelireittiä, nykyisen ilmajohtoalueen vieressä sen länsipuolella.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arvioitisuunnitelma ja sen liitteenä oleva YVA-suunnitelma on saapunut ELY-keskukseen 13.5.2022.

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, on nähtävillä kuulemista varten 18.5. - 18.7.2022 välisenä aikana. Nähtävillä olosta on kuulutettu Ylivieskan, Nivalan ja Haapaveden kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla. Aineisto on nähtävillä myös:

• Ylivieskan kaupunki, Kaupungintalo, maakäyttöyksikkö ja kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4

• Ylivieskan kaupunki: www.ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90101 Oulu

• Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala

• Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1 (kaupungintalo), 86601 Haapavesi

Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 2.6.2022 klo 17.00. Tilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja osallistumislinkki julkaistaan hankkeen internetsivuilla. Tervetuloa!

Osallistu Vasaman tiedotus ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä:

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla

Mielipiteen esittäminen

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 18.7.2022 mennessä sähköisesti osoitteella riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Julkaistu 18.5.2022 klo 0.00, päivitetty 1.6.2022 klo 14.25