Varsavaaran tuulivoimahanke, Paltamo

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Varsavaaran alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee Kainuussa Paltamon kunnan alueella.

Hankealueen laajuus on noin 35 km2. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 21 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Sähköverkkoon liittämiseksi on useita vaihtoehtoja, joista ensisijainen on liittäminen hankealueen läpi kulkevaan Fingridin johtoon, mikäli mahdollista. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE2: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on ollut 19.1.−19.2.2022 välisenä aikana luettavissa Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. 

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus etäyhteyksin 26.1.2022. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 19.2.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

 

Julkaistu 12.1.2022 klo 9.48, päivitetty 30.3.2022 klo 9.09

Julkaisija: