Hyppää sisältöön

VAPO Oy:n Jokisuon turvetuotantoalue, Kiuruvesi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Vapo Oy:n Jokisuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 171 kt)

Vapo Oy:n Jokisuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus, luvut 1-6 (pdf, 9,7 Mt)

VAPO Oy:n Jokisuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutuksen arviointiselostus, luvut 7-12.pdf (pdf, 3,5 Mt)

Arviointiselostuksen liite nro 1 (pdf, 740 kt)

Arviointiselostuksen liite nro 2 (pdf, 462 kt)

Arviointiselostuksen liite nro 3 (pdf, 4,1 Mt)

Arviointiselostuksen liite nro 4 (pdf, 10,1 Mt)

Arviointiselostuksen liite nro 5 (pdf, 6,5 Mt)

Arviointiselostuksen liite nro 6 (pdf, 166 kt)

Arviointiselostuksen liite nro 7 (pdf, 1,3 Mt)

Arviointiselostuksen liite nro 8 (pdf, 4,2 kt)

Arviointiselostuksen liite nro 9 (pdf, 1,8 kt)

Arviointiselostuksen liite nro 10 (pdf, 10,3 Mt)

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 46 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Vapo Oy:n Jokisuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 392 kt)

Vapo Oy:n Jokisuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 3,3 Mt)

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 392 kt)

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistämistä Kiuruveden kaupungissa Jokisuon hankealueella. Hankealue sijaitsee Kiuruveden kaupungissa noin 15 km kaupungin keskustasta pohjoiseen. Vesistöaluejaossa hanke kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen (04), siellä tarkemmin Iisalmen reitin valuma-alueeseen (04.5) ja Luupujoen valuma-alueeseen(04.57). Hanke sijaitsee kokonaisuudessaan Välijoen - Suojoen valuma-alueella (04.573).

Hankkeen kokonaispinta-ale on noin 200 ha, josta tuotantokelpoista pinta-alaa on noin 184,2 ha sisältäen auma-alueet.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vapo Oy jätti ympäristövaikutusten arviointiohjelman 26.8.2009 Pohjois-Savon ympäristökeskukselle (1.1.2010 alkaen Pohjois-Savon ELY-keskus). Tuolloin arvioitavana oli kolme eri hankevaihtoehtoa. Hankkeen suunnittelun edetessä luovuttiin vaihtoehdoista 2 ja 3, joiden tilalle muodostettiin kokonaan uusi nykyinen vaihtoehto VE-2. Tässä arviointiselostuksessa arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VE 0 Hanke jätetään toteuttamatta, eikä toimintaa aloiteta
  • VE 1 Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
  • VE 2 Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen kemiallinen käsittely
Julkaistu 11.9.2009 klo 8.00, päivitetty 12.6.2013 klo 12.18