Vapo Oy, Kupsussuon turvetuotantohanke,Yli-Ii

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy Energia suunnittelee Yli-Iin kunnan Karjalan kylässä sijaitsevan Kupsussuon pinnan kuivattamista ja sen valmistelemista tuotantokuntoon sekä jyrsin- ja palaturpeen tuottamista nosto- ja hakumenetelmillä. Tuotantokelpoista aluetta on kaikkiaan 198,2 ha. Kupsussuosta hyödynnettävä turvemäärä on noin 1,52 milj.m3 eli noin 1,2 milj. MWh. Sillä on tarkoitus turvata polttoturpeen riittävyys Oulun energiahuollossa. Kupsussuon tuotantokelpoisesta alueesta on 87 % esikuivatettu turvetuotantoa varten vuosina 1981 - 1982. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa (1993) alue on varattu turvetuotantoon.

Julkaistu 27.2.2002 klo 8.50, päivitetty 18.12.2015 klo 14.08