Hyppää sisältöön

Vapo Oy, Korentosuon turvetuotantohanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy Energia suunnittelee Utajärven kunnan Sanginjärven kylässä sijaitsevan Korentosuon (Kortesuon) pinnan kuivattamista ja valmistelemista tuotantokuntoon sekä tuottamista jyrsinturvetta haku-menetelmällä ja kasvuturvetta vaunu-menetelmällä. Tuotantokelpoista aluetta on kaikkiaan n. 190 ha ja siinä hyödynnettävää
energiaturvetta 1,3 milj. m3 eli n. 1,17 milj. MWh sekä kasvu- ja ympäristöturvetta 200 000 m3. Tuotannolla on tarkoitus turvata polttoturpeen riittävyys Oulun energiahuollossa. Korentosuon alueesta on 40 % sarkaojitettu 1982, loppuosa alueesta on osaksi metsäojitettua ja osaksi ojittamatonta suota. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa (1993) alue on merkitty turvetuotantoalueeksi.

Julkaistu 27.9.2002 klo 8.27, päivitetty 18.12.2015 klo 14.07