Vapo Oy, Iso-Kinttaisuon turvetuotantoalue, Yli-Iin ja Pudasjärven kunnat

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma, saapunut: 23.4.2003
 • Arviointiohjelma nähtävillä:
  Pudasjärven kunta, kunnavirasto, Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
  Yli-Iin kunta, kunnanvirasto, Ukkoherrankuja 10 B, 91200 Yli-Ii
  Pudasjärven kunnan pääkirjasto, Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi
  Yli-Iin kunnan pääkirjasto, Halametsä 1, 91200 Yli-Ii
 • Kuulutus.pdf (20 Kb): 14.5.2003
 • Kuulemistilaisuus: 10.6.2003
 • Lausuntopyynnöt, Vapo Oy, Iso-Kinttaisuon turvetuotantoalue, Yli-Iin ja Pudasjärven kunnat, ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: 14.5.2003
 • Lausuntojen määräaika: 30.6.2003
 • Yhteysviranomaisen lausunto.pdf (38 Kb): 24.7.2003

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus.pdf (5 MB) saapunut: 22.10.2008
 • Arviointiselostus nähtävillä: 3.11.2008 - 3.12.2008
  Yli-Iin kunta, Ukkoherrankuja 10 B, 91200 Yli-Ii
  Pudasjärven kaupunki, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
 • Kuulutus.pdf (18 kB): 28.10.2008
 • Kuulemistilaisuudet Ti 11.11.2008 klo 18 – 20, Yli-Tannilan Toimitalo, Ritvantie 658, Yli-Ii
 • Lausuntopyyntö
 • Lausuntojen määräaika
 • Yhteysviranomaisen lausunto.pdf (87 kB): 2.2.2009


Selvitykset

Hankkeen kuvaus:

Vapo Oy:n käynnistämän hankkeen tarkoituksena on selvittää turvetuotannon ympäristövaikutukset Iso-Kinttaissuolla. Alue sijaitsee Yli-Iin kunnan Tannilan kylässä ja Pudasjärven kunnan Siuruan kylässä.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiselostuksessa nollavaihtoehtoa ja viisi muuta vaihtoehtoa noin 259,6 hehtaarin kokoisella selvitysalueella:

 • VE 0: hankkeen toteuttamatta jättäminen
 • VE 1: turvetuotanto 259,6 ha:n alueella Iso-Kinttaissuolla ja kuivatusvesien käsittely pintavalutuksella sulan maan aikana ja laskeutusaltailla/virtaamansäädöllä talvella.
 • VE 2: turvetuotanto 259,6 ha:n alueella Iso-Kinttaissuolla ja kuivatusvesien käsittely pintavalutuksella ympärivuotisesti.
 • VE 3: turvetuotanto 259,6 ha:n alueella Iso-Kinttaissuolla ja kuivatusvesien kemiallinen puhdistus sulan maan aikana ja laskeutusaltailla/virtaamansäädöllä talvella.
 • VE 4: turvetuotanto 259,6 ha:n alueella Iso-Kinttaissuolla ja kuivatusvesien käsittely pintavalutuskentällä sekä Kuikkasuon lohko 6:n (40 ha) vesien käsittely Iso-Kinttaissuon pintavalutuskentällä joko sulan maan aikana tai vaihtoehtoisesti ympärivuotisesti.
 • VE 5: turvetuotanto 259,6 ha:n alueella Iso-Kinttaissuolla sekä Kuikkasuon lohko 6:n (40 ha) kuivatusvesien käsittely Iso-Kinttaissuon kemikalointiasemalla sulan maan aikana ja laskeutusaltailla/virtaamansäädöllä talvella.
 •  

   

 

Julkaistu 23.4.2003 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.17