Vantaan kaupungin Petikonhuipun laajennus, Vantaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Petikonhuipun täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään suunnitelma maanläjitysalueen täyttötilavuuden lisäyksen sekä kierrätysmateriaalien välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Hankkeesta vastaavana YVA-menettelyssä toimii Vantaan kaupunki, ja tarkemmin Kuntatekniikan keskus.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0+ (VE0+)

Laajennushanketta ei toteuteta. Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m3. Vuosittainen vastaanottomäärä 1,2 milj. tonnia. Alueella jatketaan kallion louhintaa. täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittava alue on pinta-alaltaan 0,75 ha ja louhintamäärä 150 000 m3ktr. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on 65 ha.

  • Vaihtoehto 1 (VE1)

Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä ja täyttötilavuutta laajennetaan. Laajennus toteutetaan täyttötilavuutta lisäämällä sekä laajentamalla täyttöaluetta. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhinta-aluetta laajennetaan. Louhittava alue on 1,7 ha ja louhittava määrä on 370 000 m3ktr. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on laajennuksen jälkeen noin 70 ha ja kokonaistäyttötilavuus noin 19,7 miljoonaa m3. Vuosittainen vastaanottomäärä 1,4 - 2 milj. tonnia.

  • Vaihtoehto 2 (VE2)

Kuten VE 1 täyttömäen laajennuksen ja louhinnan osalta. Lisäksi uutena toimintona alueella välivarastoidaan ja käsitellään muualla maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja 95 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

 

 

 

Julkaistu 29.8.2019 klo 7.28, päivitetty 1.11.2019 klo 15.41

Aihealue:
Julkaisija: