Vantaan kaupungin Petikonhuipun laajennus, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Petikonhuipun täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään suunnitelma maanläjitysalueen täyttötilavuuden lisäyksen sekä kierrätysmateriaalien välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Hankkeesta vastaavana YVA-menettelyssä toimii Vantaan kaupunki, ja tarkemmin Kaupunkiympäristön toimiala.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0+ (VE0+)

Laajennusta ei toteuteta. Petikonhuipun täyttömäen toimintaa jatketaan nykyisten ympäristölupien mukaisesti. Ylijäämämaita otetaan vastaan noin 1,2 milj. tonnia vuodessa, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m3. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2022 asti.

Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on 65 ha. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 0,75 ha ja ottomäärä 150 000 m3ktr.

  • Vaihtoehto 1 (VE1)

Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan ylijäämämaiden vastaanottoa ja täyttötilavuutta laajennetaan. Ylijäämämaita otetaan vastaan noin 1,4 - 2 milj. tonnia vuodessa, kunnes kokonaistäyttötilavuus on 19,7 miljoonaa m3. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2040 asti. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on noin 70 ha. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,7 ha ja ottomäärä 370 000 m3ktr.

  • Vaihtoehto 2 (VE2)

Kuten VE 1 täyttömäen laajennuksen (kokonaispinta-ala 70 ha ja täyttötilavuus 19,7 miljoonaa m3) ja louhinnan (pinta-ala 1,7 ha ja ottomäärä 370 000 m3ktr) osalta. Lisäksi uutena toimintona alueella välivarastoidaan ja käsitellään (murskataan ja seulotaan) muualla maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja 95 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

 

 

Julkaistu 29.8.2019 klo 7.28, päivitetty 17.8.2022 klo 15.25

Aihealue:
Julkaisija: