Hyppää sisältöön

Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitos, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa vaarallisia jätteitä termisesti käsittelevän laitoksen, jossa käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Hanke keskittyy jätteisiin, jotka syntyvät pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja jotka vaativat korkean lämpötilan käsittelyä. Uuden polttolaitoksen sijoituspaikaksi on va-likoitunut Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä.

Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos, jossa vaarallisia jätteitä poltetaan rumpu-uunissa. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on noin 45 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 150 GWh, eli noin 9 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta.

Hankkeesta vastaa Vantaan Energia Oy, joka on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Hanke on keskeisessä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Lisäksi hanke vahvistaa kiertotalouden roolia energiantuotannossa ja mahdollistaa edullisen lämmön hinnoittelun myös tulevaisuudessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0, eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Vaarallisen jätteen polttolaitos rakennetaan Vantaan Långmossebergenissä sijaitsevalle jätevoimala-alu-eelle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman painettu versio on 23.9. - 22.10.2020 luettavissa:

  • Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa
  • Helsingin kaupungintalo, kirjaamo, Pohjois-Esplanadi 11-13, 00170 Helsinki
  • Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
  • Uudenmaan ELY-keskus, Valvomo, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään online-tilaisuutena 30. syyskuuta 2020 klo 17.00 alkaen osoitteessa:

https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-30092020

Linkin kautta pääset osallistumaan yleisötilaisuuteen. Yleisö voi esittää kysymyksiä ja kommentteja kirjoittamalla ne tilaisuuden chat-palstalle. Kysymyksiä voi esittää koko tilaisuuden ajan.

Tilaisuuden tallenne löytyy saman linkin kautta tilaisuutta seuraavana päivänä.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 22.10.2020. Viitteeksi: UUDELY/10363/2020.

  • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 22.9.2020 klo 12.39, päivitetty 23.9.2020 klo 10.17

Julkaisija: