Hyppää sisältöön

Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan kallioluolaston 50–60 metrin syvyyteen lämmön kausivarastointia varten Vantaan Kuusikon-Variskallion alueelle. Varaston tilavuus tulisi olemaan noin 900 000 m3 ja louhintatilavuus kokonaisuudessaan noin 1 000 000 m3. Varastoon säilötään luonnonvaraista vettä, jonka lämpötilamuutokseen saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla. Lisäksi hankkeeseen liittyy uuden kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän koillispuolella sijaitsevalta Vantaan jätevoimalalta hankealueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 0-vaihtoehto: Lämmön kausivaraston rakentamatta jättäminen.
  • VE1: Uuden lämmön kausivaraston rakentaminen Vantaan Variskallion-Kuusikon alueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman painettu versio on nähtävillä 1.4. - 30.4.2021:

  • Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Valvomo, Helsinki
  • Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

YVA-ohjelman esittelytilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 14.4.2021 klo 17-19 webinaarina internetissä Vantaan Energian yleisötilaisuus (https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-14042021).

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 30.4.2021. Viitteeksi UUDELY/2780/2021.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.
Julkaistu 31.3.2021 klo 14.00, päivitetty 1.4.2021 klo 10.23

Aihealue:
Julkaisija: