Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan kallioluolasto 50–60 metrin syvyyteen merenpinnasta (noin 80-90 metrin syvyyteen alueen maanpinnasta) lämmön kausivarastointia varten Vantaan Kuusikon-Variskallion alueelle. Varaston tilavuus tulisi olemaan noin 900 000 m3 ja louhintatilavuus kokonaisuudessaan noin 1 000 000 m3. Varastoon säilötään luonnonvaraista vettä, jonka lämpötilamuutokseen saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla. Hankkeeseen liittyy uuden lämmönsiirtolinjan rakentaminen Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän koillispuolella sijaitsevalta Vantaan jätevoimalalta hankealueelle sekä uuden kaukolämpöyhteyden rakentaminen lämmön kausivarastolta olemassa olevaan kaukolämpöverkostoon.

YVA-menettelyssä käsitelty hankealue sijaitsee osin Kuusikon asuinalueella ja osin Variskallion, Kalkkikallion ja Untipakan virkistysalueilla.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen otettiin tarkasteltavaksi Untipakan ajotunnelisuuaukon sijainnin lisäksi vaihtoehtoinen ajotunnelisuuaukon sijaintipaikka Keha III:n ja Vanhan Porvoontien väliselle ramppialueelle.

YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:

  • VE0 0-vaihtoehto: Lämmön kausivaraston rakentamatta jättäminen.
  • VE1a: Uuden lämmön kausivaraston rakentaminen Vantaan Variskallion-Kuusikon alueelle. Ajotunnelin osalta tarkastellaan suuaukon sijoittumista Untipakan alueelle.
  • VE1b: Uuden lämmön kausivaraston rakentaminen Vantaan Variskallion-Kuusikon alueelle. Ajotunnelin osalta tarkastellaan suuaukon sijoittumista Keha III:n ja Vanhan Porvoontien väliselle ramppialueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 9.1.2022 klo 20.02, päivitetty 18.8.2022 klo 14.24

Aihealue:
Julkaisija: