Vantaan Energia Oy:n kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitos, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos Vantaalle Martinlaakson voimalaitosalueelle, jossa kierrätyskelvotonta kyllästettyä puujätettä poltetaan arinakattilassa. Kyllästetyn puun lisäksi polttolaitoksella poltetaan myös muita kierrätyskelvottomia jätteitä, kuten muun muassa pintakäsiteltyä puuta sekä puu-, kuitu-, muovi- ja tekstiilipitoisia jäännösmateriaaleja, joita syntyy jätteiden käsittelylaitosten lopputuotteena.

Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on enintään 60 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 180 GWh, eli noin 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta. Laitosta käytetään myös sähköntuotantoon, vuosittainen sähköntuotanto on noin 3000–4000 MWh.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0, eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Kyllästetyn puujätteen lämpökäsittelylaitos rakennetaan Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalai-tosalueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman painettu versio on nähtävillä 15.4. - 14.5.2021:

  • Uudenmaan ELY-keskus, 15.4.–30.4. Opastinsilta 12 B, 5. krs, Valvomo, Itä-Pasila, Helsinki
  • Uudenmaan ELY-keskus, 1.5.–14.5. Opastinsilta 12 A, 2. krs, Aula, Itä-Pasila, Helsinki
  • Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

YVA-ohjelman esittelytilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.4 klo 17.00–19.00 webinaarina internetissä Vantaan Energian yleisötilaisuus (https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-21042021)

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 14.5.2021. Viitteeksi UUDELY/3712/2021.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite 15.4.–30.4.2021: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Valvomo, Itä-Pasila, Helsinki
  • Käyntiosoite 1.5.–14.5.2021: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Aula, Itä-Pasila, Helsinki
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi.
Julkaistu 14.4.2021 klo 14.45, päivitetty 14.4.2021 klo 13.52

Julkaisija: