Valtatien 7 yleissuunnittelu moottoritienä, Loviisa-Kotka

Valtatien 7 yleissuunnittelu moottoritienä, Loviisa-Kotka

 

Hankkeen kuvaus:

Valtatie 7 on merkittävä valtakunnallinen ja kansainvälinen liikenneväylä. Suunnittelujakson pituus on noin 38 km. Suunnitteluväli alkaa Loviisan ohikulkutien itäpäästä ja päättyy siinä, missä tie liittyy nykyiseen moottoriliikennetiehen Kotkan alueelle tultaessa. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan kuitenkin Kyminlinnaan saakka.

Hankkeen päävaihtoehtoina tarkastellaan moottoritien rakentamista ja nykyisen tien parantamista. Moottoritien rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi siten, että ensin toteutetaan moottoriliikennetie. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset.

Loviisan ja Ahvenkosken välillä moottoriväylän maastokäytävä sijoittuu nykyisen tien pohjoispuoliselle alueelle. Vähä-Ahvenkosken Markkinamäen ja Ahvenkosken voimalaitoksen kohdalla alustava tielinjaus on seutukaavan mukaisesti nykyisen tien eteläpuolella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on selvitetty Ahvenkosken kohdalla myös pohjoinen linjausvaihtoehto.

Ahvenkosken itäpuolelta erkanevat Pyhtään Kirkonkylän ohituksen maastokäytävät. Pohjoinen maastokäytävä sijoittuu Pyhtään Stockforsin tehdasalueen pohjoispuolelle. Eteläinen maastokäytävä on Pyhtään Kirkonkylän länsipuolella nykyisen tien eteläpuolella. Kirkonkylän kohdalla alustava linjaus sijoittuu kapeaan tilaan nykyisen tien kohdalle. Kirkonkylän itäpuolella maastokäytävä sijoittuu pohjoiseen nykyisestä tiestä.

Pyhtään Kirkonkylän eteläinen ja pohjoinen maastokäytävä liittyvät länsikylän peltoalueella. Siltakylän ja Heinlahden kohdalla tien maastokäytävä on seutukaavan mukainen ja sijoittuu Siltakylän pohjoispuolelle. Heinlahdesta Kotkan Kyminlinnaan maastokäytävä seuraa pääosin nykyistä moottoriliikennetietä.

Suunnittelujaksolle on esitetty kuusi eritasoliittymää.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 12.11.1996
 • Arviointiohjelma, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Uudenmaan tiepiiri, Loviisan kaupunki, Kotkan kaupunki, Ruotsinpyhtään kunta Pyhtään kunta,
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 15.11.1996-15.1.1997
 • Kuulemistilaisuudet: Ruotsinpyhtään työväentalo 24.9.1996, Pyhtään Huutjärven koulu 26.9.1996
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 13.11.1996
 • Lausuntojen määräaika: 15.1.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 11.2.1997
 • Arviointiselostus, saapunut: 2.12.1997
 • Arviointiselostus, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, udenmaan ympäristökeskus Kaakkois-Suomen tiepiiri, Uudenmaan tiepiiri, Loviisan kaupunki, Kotkan kaupunki, Ruotsinpyhtään kunta, Pyhtään kunta
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 8.12.1997-31.1.1998
 • Kuulemistilaisuudet:
 • Lausuntopyyntö: 2.12.1997
 • Lausuntojen määräaika: 31.1.1998
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 20.3.1998

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.42, päivitetty 4.11.2015 klo 13.00

Aihealue: