Hyppää sisältöön

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi Haminan ja Vaalimaa välillä

Hankkeen kuvaus

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä Eurooppatietä E18 ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa ns. Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Koko Turun ja Vaalimaan välinen osuus kehitetään moottoriväyläksi. Osuus Hamina - Vaalimaa on yksi neljästä vielä toteuttamattomasta E18-tien kehittämishankkeesta.

Elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeä E18 ?tien itäisin osuus on liikennemääriin suhteutettuna heikkotasoinen, mistä aiheutuu suuria ongelmia liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle. Venäjän rajaliikenne on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden kuluessa ja kasvun oletetaan edelleen jatkuvan. Tiejaksolle on ominaista pitkät rajanylitystä odottavien rekkojen jonot

E18-tien kehittämisstrategiassa on tavoitteeksi asetettu, että yhteys on moottoritietasoinen ja standardiltaan yhtenäinen koko välillä Turusta Vaalimaalle ja edelleen Pietariin.

Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18-tien moottoritieksi vuoteen 2015 mennessä. Valtatien 7 parantamishanke välillä Hamina - Vaalimaa on esitetty toteutettavaksi liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen ministerityöryhmän investointiohjelmassa vuosien 2008?2013 hankekorissa. E 18 -tien kehittämisstrategiassa hanke on esitetty toteuttavaksi vuosina 2013-2015.

Hanke käsittää moottoriväylän rakentamisen Haminan itäpuolelta (Lelusta) Vaalimaan rajanylityspaikalle. Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 113 miljoonaa euroa. Moottoritie turvaa yhtenäisen palvelutason ja turvallisen kulkuyhteyden Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä väylällä. Samalla se luo perustan Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiselle.

YVA-menettelyssä tutkitaan neljää päävaihtoehtoa:

VE 0+, nykyisen valtatien parantaminen
VE 1, nykyiseen tiekäytävään parannettava nelikaistatie
VE 2, uusi tielinjaus, eteläinen vaihtoehto
VE 3, uusi tielinjaus, pohjoinen vaihtoehto

YVA-menettelyssä yhtenä vertailuvaihtoehtona on myös VE 0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.17, päivitetty 9.1.2014 klo 10.35

Aihealue: