Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi, Hamina

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi, Hamina

 

Hankkeen kuvaus:

Valtatie 7 on merkittävä valtakunnallinen ja kansainvälinen liikenneväylä. Haminan kohdalla vt 7 kulkee välillä Tervasaari-Tallinmäki nykyisin Haminan katuverkossa ja tästä aiheutuu merkittäviä ongelmia liikenteen sujuvuudelle sekä liikenneturvallisuudelle. Tervasaareen tulee lännestä nykyisin moottoriliikennetie. Kaakkois-Suomen tiepiirin tavoitteena on rakentaa Haminan kohdalle moottoritietasoinen väylä.

Hankkeesta on laadittu viisi eri vaihtoehtoa, jotka sijaitsevat Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan alueilla. Ympäristövaikutusten arvioinnisa on selvitetty eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Lisäksi on selvitetty hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset. Selvitetyt vaihtoehdot ovat lyhyt tunneli(B1) Tervasaaresta Tallinmäkeen (noin 2,5 km), pitkä tunneli(B4) Poitsilasta Tallinmäkeen (noin 6,8 km), lyhyt kierto Husulan kautta itään Haminan pohjoispuolitse (CH) pitkä kierto Töytärin kautta itään Haminan pohjoispuolitse (C2)ja pintavaihtoehto (A) Pappilansaarten kautta itään Haminan kaupungin ja meren välistä.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 16.10.1995
 • Arviointiohjelma, nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Haminan kaupunki, Vehkalahden kunta,
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 24.10.-24.11.1995
 • Kuulemistilaisuudet:
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 17.10.1995
 • Lausuntojen määräaika: 30.11.1995
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 21.12.1995
 • Arviointiselostus, saapunut: 21.6.1996
 • Arviointiselostus, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Haminan kaupunki, Vehkalahden kunta
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 1.7.-30.8.1996
 • Kuulemistilaisuudet: 3.4.1996 Haminan kirjastotalo
 • Lausuntopyyntö: 26.6.1996
 • Lausuntojen määräaika: 20.9.1996
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 13.11.1996

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 13.16, päivitetty 3.7.2019 klo 11.00