Valtatien 6 rakentaminen moottoritieksi, Hevossuo-Tykkimäki

Valtatien 6 rakentaminen moottoritieksi, Hevossuo-Tykkimäki

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tarkoituksena on kehittää valtatien 6 Hevossuon ja Tykkimäen välistä osuuttaKouvolan seudun pääväylänä sekä osana merkittävää valtakunnallista yhteyttä.

Hanke liittyy osana laajempaan kokonaisuuteen parantaa valtateitä 6 ja 12. Lahden ja Kouvolan välinen tieosuus ja edelleen Kouvolan ja Lappeenrannan väli on tarkoitus varautua kehittämään korkeatasoiseksi valtatieksi.

Tien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet kohdistuvat suurelta osin nykyisen linjauksen maastokäytävään. Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskeisiä asioita ovat mm. Suviojan kohta (vt 6:n ja vt 12:n uusi erotasoliittymä), muut eritasoliittymät sekä meluasiat taajaan rakennetuilla alueilla.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 8.4.1994
 • Arviointiohjelma, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki, Valkealan kunta, Iitin kunta, Elimäen kunta,
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 13.4.-14.5.1994
 • Kuulemistilaisuudet: 18.4.1994, Kouvola
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 8.4.1994
 • Lausuntojen määräaika: 17.5.1994
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 21.6.1994
 • Arviointiselostus, saapunut: 27.10.1995
 • Arviointiselostus, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki, Valkealan kunta, Iitin kunta, Elimäen kunta
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 9.11.-8.12.1995
 • Kuulemistilaisuudet: 11.1.1995, Kouvola
 • Lausuntopyyntö: 3.11.1995
 • Lausuntojen määräaika: 14.12.1995
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta  1.12.1996

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 13.08, päivitetty 4.11.2015 klo 13.16

Aihealue: