Hyppää sisältöön

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti-Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta

Hankkeen kuvaus

Kaakkois-Suomen tiepiiri käynnisti tammikuussa 2007 ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnitelman laatimisen valtatien 6 parantamisesta Taavetin (Luumäki) ja Kärjen (Lappeenranta) välisellä, 30 km pituisella osuudella. Tieosuus on liikenneverkollisesti erittäin merkittävä, sillä se on osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa ja sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkoesitykseen. Suunnittelujakso on yksi metsäteollisuuden käyttämä pääyhteys Suomenlahden satamiin ja se on myös toinen pääyhteys Suomen ja Venäjän välisille tavarankuljetuksille. Suunnittelualue käsittää valtatieosuuden sekä siihen välittömästi liittyvän liikenneverkon vaikutusalueineen.

Valtatien 6 liikennemäärä on keskimäärin 8 300-11 700 ajoneuvoa/vuorokausi. Raskaan liikenteen osuus on 19-22 % liikennemäärästä. Valtatie on nykyään kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä runkotieverkolle asetettuja vaatimuksia. Puutteita esiintyy mm. tien leveydessä, liittymäratkaisuissa ja nopeustasossa. Nämä yhdessä poikkeuksellisen suuren raskaan liikenteen osuuden kanssa ovat johtaneet myös liikenteen sujuvuusongelmiin. Valtatiellä ohitusmahdollisuudet ovat puutteelliset johtuen suurista liikennemääristä, erityisesti raskaan liikenteen suuresta määrästä sekä osittain tien suuntauksessa olevista puutteista. Liikenneturvallisuus onkin huono.

Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Salpausselällä ja sen lähimaastossa. Suunnittelualueen keskivaiheilla sijaitsee Jurvalan taajama, jonka läpi nykyinen valtatie kulkee. Luumäen Taavetin puolella on hyvää liikenteellistä sijaintia arvostavien ja liikenteen palveluja tuottavien yritysten aluetta. Lappeenrannan puolella suunnittelualue on lähinnä metsätalousaluetta.

Vaihtoehdot

Toimenpiteiden suunnittelulla halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä vähentää tiestä ja liikenteestä aiheutuvia häiriöitä.

 • Vaihtoehto 0, Valtatie jätetään nykyiselleen. Suunniteltava valtatieosuus rajoittuu lännessä leveäkaistatiehen ja itäpäässä kaksikaistaiseen vanhaan valtatiehen. Vaihtoehto 0 toimii vertailuvaihtoehtona.
 • Vaihtoehto 0+, Nykyistä valtatietä parannetaan pienin toimenpitein. Näitä ovat mm. valtatiehen liittyvän tiestön liittymä ym. tiejärjestelyt. Jurvalan taajaman ulkopuolella vaihtoehtoon 0+ sisältyy mm. keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia, jotka varustetaan hirviaidon. Jurvalan taajaman kohdalla tierunko säilytetään nykyisellään, mutta siihen liittyen toteutetaan liikenteestä aiheutuvien haittojen lieventämistä (melusuojauksia) sekä riskien vähentämistä (mahdollisesti pohjavesisuojauksia).
 • Vaihtoehto 1, Valtatie linjataan Jurvalan taajaman kohdalla uuteen maastokäytävään rautatien varteen. Vaihtoehto sisältää neljä läntistä ja kaksi itäistä alavaihtoehtoa. Kaikissa alavaihtoehdoissa valtatie sijoittuu nykyiseen maastokäytävään välillä Taavetti-Rantsilanmäki ja välillä Hurtanmaa-Kärki. Jurvalan ohituksen vaatiman uuden linjauksen erkanemiskohdista nykyisestä tiestä on olemassa eri vaihtoehtoja. Valtatien leikkauksen lähtökohtana on keskikaiteellinen nelikaistatie joko keskikaistalla tai ilman.
 • Arviointiohjelma (pdf, 3 Mt) saapunut: 19.6.2007
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 13.4 - 5.5.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 27.8.2007
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Luumäen kunnassa (kunnantalolla ja Jurvalan monitoimitalolla), Lappeerannan kaupungissa (kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1) ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola ja Laserkatu 6 Lappeenranta)
 • Yleisötilaisuus: 13.6.2007 pidetty Taavetissa, Luumäellä
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta : 25.9.2007
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 10.4.- 25.4.2008
 • Arviointiselostus, liite 1 ja 2 (pdf, 6 Mt) saapunut 7.4.2008, liite3.1, liite 3.2, liite 3.3, liite 3.4 (pdf, 4 Mt / liite)
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: 23.6.2008

 

Julkaistu 23.6.2008 klo 8.00, päivitetty 5.6.2019 klo 14.18