Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä, Lappeenranta-Imatra

Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä, Lappeenranta-Imatra

 

Hankkeen kuvaus

Tarkoitus ja perustelut

Suunnittelualueena on noin 44 kilometrin jakso valtatietä 6 Lappeenrannan Kärjen kylästä Imatran Mansikkalan liittymään sekä siihen välittömästi liittyvät muut yleiset tiet ja tiejärjestelyt. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan valtatien parantamista 4-kaistaisena nykyisessä maastokäytävässä. Hanke sijaitsee Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran kuntien alueella.

Lappeenrannan ja Imatran alueella on Suomen merkittävin puuteollisuuskeskittymä. Valtatie palvelee kuljetuksia sekä kuntien välisiä työ- ja asiointivirtoja. Se on osa valtakunnallista runkoverkkoa ja yksi maan vetovoimaisimmista matkailureiteistä. Tie toimii kansainvälisenä yhteytenä itärajalle. Liikenteen kuolemanriski suunnittelualueella on noin kolminkertainen verrattuna Suomen muihin vilkkaisiin pääteihin. Tien keskimääräinen vuorokausiliikenne on paikoitellen noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus arkipäivisin on 13,5 %. Liikenne ruuhkautuu jo nykyisin Lappeenrannan alueella. Tien kohdalla on useita suojaamattomia I ja II luokan pohjavesialueita.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
- Vaihtoehto 0, valtatietä ei paranneta
- Vaihtoehto 0+, valtatiellä tehdään pieniä parantamistoimenpiteitä
- Vaihtoehdot 1 ja 2, valtatietä parannetaan nelikaistaisena tienä

Vaihtoehto 0 on tien sekä muiden järjestelyjen (mm. Kevyen liikenteen järjestelyt, meluntorjunta ja pohjaveden suojaukset) osalta nykytilanne.

Vaihtoehto 0+ sisältää toimenpiteet, joilla parannetaan nykyistä tilannetta. Vaihtoehdon 0+ toimenpiteitä ovat:

-valtatien parantaminen nykyisellä paikallaan kaksiajorataiseksi, nelikaistaiseksi tieksi noin 4,0 kilometrin matkalla Muukon ja Joutsenonkankaan välillä. Samalla toteutetaan ko. Jaksolla pohjaveden suojaus ja riista-aidat molemmille puolin valtatietä.
- liittymien kanavointeja tai nykyisen kanavoinnin parantamista yhdeksässä valtatien tasoliittymässä. Selkäharjun tasoliittymässä toteutetaan samalla liikennetilanteen mukaan muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä ja Helsingintien jatkaminen valtatielle 13. Yhdessä valtatien tasoliittymässä toteutetaan väistötila.
- kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien pohjoispuolelle Vesivalon ja Korvenkankaan liittymien välillä.
-meluntorjunnan toteuttaminen Viipurintien länsipuolella, Viipurintien ja Lauritsalan eritasoliittymien välillä (Tirilän ja Hyrymäen kohdalla), Saimaan kanavan ja Muukon välillä (Mälkiän ja Pontuksen kohdalla) sekä Joutsenon keskustaajaman kohdalla.

Vaihtoehdot 1 ja 2 eroavat toisistaan vain poikkileikkaukseltaan:

-Vaihtoehdossa 1 valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi tieksi kapealla keskikaistalla. Mattilan ja Viipurintien eritasoliittymien välillä tie on poikkileikkaukseltaan jo nykyisin tavoitteen mukainen.
- Vaihtoehdossa 2 valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi lukuun ottamatta Mattilan ja Viipurintien eritasoliittymien välistä jaksoa, jossa tie on poikkileikkaukseltaan jo nykyisin tavoitteen mukainen.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 valtatietä parannetaan koko suunnitteluosuudella 2-ajorataisena, 4-kaistaisena tienä. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä (14 kpl). Vaihtoehdot on suunniteltu toimimaan sekaliikennetienä ja niiden mitoitusnopeus on 100 km/h. Kevyt liikenne on koko välillä ohjattu erillisille kevyen liikenteen väylille tai rinnakkaiselle tieyhteydelle. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyiltään vaihtoehdot ovat toisiaan vastaavat.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 18.10.2001
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kouvolassa Kauppamiehenkatu 4,6.krs., neuvonta), Kotkan, Pyhtään, Anjalankosken ja Vehkalahden kunnanvirastoissa, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimipaikoissa (Kouvolassa     Kauppamiehenkatu 4, 6. krs., neuvonta) ja Lappeenrannassa Laserkatu 6, Kareltek C-talo) virastojen aukioloaikoina.
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 25.10.- 16.11.2001
 • Kuulemistilaisuudet:
  ti 6.11.2001 klo 17.30 - 19.30 Joutsenon kunnantalo, valtuustosali, Kesolantie 1, 54100 Joutseno
  ti 6.11.2001 klo 17.30 - 19.30 Imatran kaupungintalo, valtuustosali, Virastokatu 2, 55100 Imatra
  ke 7.11.2001 klo 17.30 - 19.30 Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 23.10.2001
 • Lausuntojen määräaika 21.12.2001
 • Lausunto arviointiohjelmasta: 21.1.2002
 • Arviointiselostus, saapunut: 11.6.2002
 • Arviointiselostus on nähtävillä: Arviointiselostus on nähtävillä arviointimenettelyn aikana seuraavissa paikoissa:
  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (Kouvolassa Kauppamiehenkatu 4, 6. krs., neuvonta ja Lappeenrannassa Laserkatu 6, Kareltek C-talo), Kaakkois-Suomen tiepiiri (Kauppamiehenkatu 4, 4. krs. info-piste 45100 Kouvola), Lappeenrannan kaupungintalo (Kaavoitusosasto 3. krs Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta), Lappeenrannan ympäristötoimi (Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta), Joutsenon kunnanvirasto (Kaavoitus- ja mittaustoimisto Kesolantie 3, 54100 Joutseno) ja Imatran kaupungintalo (Virastokatu 2, Kaupunginkanslia huone 108, 55100 Imatra) virastojen aukioloaikoina sekä Lappeenrannan maakuntakirjasto (Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta), Joutsenon pääkirjasto (Keskuskatu 2, 54100 Joutseno) ja Korvenkylän kirjasto (Asematie 14, 55300 Rauha) kirjastojen aukioloaikoina
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 5.7.-26.7.2002
 • Kuulemistilaisuudet: ei pidetty, pidetään vasta yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä, joka on jo käynnistynyt
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 27.6.2002 ja 28.6.200
 • Lausuntojen määräaika 2.9.2002
 • Lausunto arviointiselostuksesta: 1.11.2002

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.23, päivitetty 4.11.2015 klo 13.01

Aihealue: