Valtatien 4 parantaminen moottoritieksi välillä Palokka - Tikkakoski, Jyväskylän mlk, Laukaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus: Suunnitellun tiejakson pituus Jyväskylän pohjoispuolella on noin 12 km. Vaadittuun moottoritiesuunnitelmaan sisältyy kolme eritasoliittymää. Moottoritie lävistää Lintukankaan mäen noin 700 metriä pitkässä kalliotunnelissa. Hankkeen kustannustavoite on 190 mmk.

Valtatie 4 yhdistää eteläisen Suomen Pohjois-Suomeen, minkä lisäksi tie muodostaa Keski-Suomen ja Jyväskylän seudun kannalta keskeisen liikenneyhteyden. Valtatie 4 on myös osa Trans European Road Network -liikenneverkkoa. Tielaitos ennustaa suunniteltavan jakson eri osuuksien liikennemäärän kasvavan nykyisistä 7 500 - 11 000 ajoneuvosta 17 200 - 19 300 ajoneuvoon vuorokaudessa 2020 mennessä. Vaihtoehtoisesti on selvitetty 0+ linjausta nykyisen tien mukaan.

Julkaistu 22.11.1996 klo 10.00, päivitetty 4.6.2019 klo 12.23