Hyppää sisältöön

Valtatie 5 välillä Tuppurala - Nuutilanmäki, Mikkeli ja Juva

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tutkia valtatien 5 linjausvaihtoehtoja ja arvioida niiden merkittävimmät vaikutukset. Tutkittavat uudet maastokäytävät sijaitsevat nykyisen valtatien pohjoispuolella ja ne perustuvat vuonna 1992 Tiehallinnon toimenpidepäätöksellä hyväksytyn yleissuunnitelman ratkaisuun. Lisäksi tutkitaan tien parantamisen vaikutuksia nykyisellä tielinjauksella. Suunnittelualue on noin 21 kilometrin pituinen valtatiejakso sekä siihen välittömästi verkollisesti liittyvät muut yleiset tiet ja liikenneväylät. Suunnittelualue alkaa Mikkelin keskustan itäpuolelta Tuppuralan eritasoliittymästä jatkuen Kinnarin kautta Juvan Nuutilanmäkeen. Kohde sijaitsee Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan alueilla.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on periaatteena kapea nelikaistainen, kaksiajoratainen, keskikaiteellinen tie. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Vaihtoehdossa 0+ toimenpiteet ovat vähäisiä, vaihtoehto 0 on vertailuvaihtoehto. Vaihtoehtoja käsitellään tässä suunnitteluvaiheessa maastokäytävätarkkuudella, lopulliset linjausten paikat valitaan tarkemmin vasta seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

  • Vaihtoehto 0 (nykyistä valtatietä ei paranneta)
  • Vaihtoehto 0+ (nykyisen valtatien kevyt parantaminen)
  • Vaihtoehto 1 (tie linjataan lähes koko suunnittelujaksolla uuteen maastokäytävään, nykyisen tien pohjoispuolelle, Saarijärven kohdalla kolme alavaihtoehtoa A, B, C)
  • Vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien järeä parantaminen).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

Julkaistu 23.3.2005 klo 12.41, päivitetty 7.9.2020 klo 12.16