Valtatie 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki - Vehmaa, Juva

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Liikennevirasto ovat laatimassa valtatie 5 välille Nuutilanmäki - Vehmaa tiesuunnitelman muutosta, tieosuus sijaitsee kokonaisuudessaan Juvan kunnan alueella. Hankkeen yhteydessä suoritetaan YVA-lain mukainen arviointi hankkeen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Arvioitavat vaihtoehdot ovat VE0, VE1 ja VE2.

 

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Nykyinen tie pysyy ennallaan, vain vähäisiä kunnostustoimenpiteitä. Valtatie jää edelleen pääosin yksiajorataiseksi (poikkileikkaus 1+1) ja liittymät tasoliittymiksi.
  • Vaihtoehto 1: Tie rakennetaan vuonna 2012 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaiseksi. Toimenpiteinä yksittäisiä ohituskaista- ja keskikaidevarauksia, mm. kolme nykyistä ohituskaistaa muutetaan keskikaiteellisiksi. Kurkisuon kohdalle eritasoliittymä, Hatsolan ja Kettulan risteysalueille muutoksia. Valtatien poikkileikkaus säilyy pääosin ennallaan eli pääosin yksiajorataisena.
  • Vaihtoehto 2: Tie rakennetaan pääosin keskikaiteellisena ja 4-kaistaisena (poikkileikkaus 2+2) laatutasoltaan samantasoisena kuin jo rakenteilla oleva tieosuus Tuppurala - Nuutilanmäki. Tie sijoittuu pääosin entiselle linjaukselle, uutta linjausta on noin 3 kilometrin osuus Nuutilanmäen ja Kilpolan välillä. Pystygeometriaa parannetaan koko suunnitteluvälillä. Kurkisuon eritasoliittymä siirtyy VE1:n mukaisesta paikasta pohjoisemmaksi (Pöllän eritasoliittymäksi), myös Kilpolaan ja Hatsolaan rakennetaan eritasoliittymät. Nuutilanmäki - Vehmaa välille on suunniteltu uusi rinnakkaistie valtatien itäpuolelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 8.5.2018 klo 11.12, päivitetty 7.9.2020 klo 15.12