Hyppää sisältöön

Valtatie 5 Hietanen - Pitkäjärvi, Mikkeli ja Hirvensalmi

Hankkeen kuvaus

Valtatielle 5 välillä Hietanen - Pitkäjärvi laaditaan yleissuunnitelma. Suunnitteluosuus on pituudeltaan noin 19 kilometriä. Väli Hietanen - Otava parannetaan joko nykyisellä paikallaan tai todennäköisemmin uudelle linjaukselle lähemmäs rataa noin seitsemän kilometrin matkalla. Liikenteellisesti soveltuvin poikkileikkaus on tällä välillä keskikaiteellinen 1+2-kaistainen nk. ohituskaistatie. Väli Otava - Pitkäjärvi parannetaan lisäämällä nykyisen tien kaistamäärää ja varustamalla se keskikaiteella. Koko suunnitteluosuudella sallitaan vain eritasoliittymiä.

 

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0+: nykyistä valtatietä parannetaan pienillä toimenpiteillä

Vaihtoehto 0++: nykyiselle valtatielle tehdään hieman 0+ järeämpiä toimenpiteitä, mutta tieosuudesta ei muodostu yhtenäistä korkealuokkaista valtatietä

Vaihtoehto A: valtatie parannetaan korkeatasoiseksi pääosin nykyisellä paikallaan, lukuun ottamatta lyhyttä osuutta Otavan eteläpuolella

Vaihtoehto B: valtatie parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen pohjoispuolelta Otavaan, muilla osuuksilla parantaminen tapahtuu nykyisellä paikallaan

Vaihtoehto C ”Radanvarsi”: valtatie parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen eteläpuolelta Otavaan, Otavasta Mikkeliin parantaminen tapahtuu nykyisellä paikallaan

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 20.8.2012 klo 8.00, päivitetty 7.5.2019 klo 10.53