Valtatie 3 parantaminen välillä Ylojärvi - Hämeenkyrö

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Arvioitava hanke on valtatie 3:n parantaminen välillä Ylöjärven Soppeenmäki - Hämeenkyrön Sarkkila, joka on pituudeltaan 15–20 km vaihtoehdosta riippuen. Parantamisen tavoitteena on 2+2 -kaistainen eritasoliittymin varustettu tie, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h.

Vaihtoehto VE 0, vertailuvaihtoehto, nykyinen valtatie ja lähiaikoina parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto VE 0+, nykyisen valtatienliikenteen sujuvuutta, toimivuutta ja liikenneturvallisuutta parannetaan pienin toimenpitein.

Vaihtoehto VE 1, tietä levennetään nykyisessä maastokäytävässä keskikaiteelliseksi 2+2 -kaistaiseksi sekaliikennetieksi, jossa eritasoliittymät Metsäkylän, Pinsiön taimiston ja Hämeenkyrön-Miharintien kohdilla.

Vaihtoehto VE 2, uusi lyhyt linjaus, 2+2 kaistaa nykyisen valtatien pohjoispuolelle. Linjaus noudattaa aluksi Uusi-Kuruntietä ja sijoittuu uuteen maastokäytävään kulkien Elovainion teollisuusalueen, Iso Työläjärven ja Mäyräjärven pohjoispuolella ja Ahvenusjärven eteläpuolella. Väylä yhtyy eritasoliittymällä nykyiseen valtatiehen ennen Hämeenkyrön - Miharintietä. Toinen eritasoliittymä sijoittuu Ylöjärven Heinikon kohdalle. Nykyinen tie jää paikallisliikenteelle rinnakkaistieksi.

Vaihtoehto VE 3, uusi pitkä linjaus. 2+2 kaistaa nykyisen valtatien pohjoispuolelle. Alavaihtoehdot 3a ja 3b noudattavat samaa maastokäytävää Vääräjärven eteläpuolelle saakka kuin vaihtoehto 2. VE 3a kiertää Ahvenusjärven ja Pirttijärven eteläpuolelta ja VE 3b pohjoispuolelta. Tämän jälkeen ne yhdistyvät ja yhtyvät suunnitteilla olevaan Hämeenkyrön ohitustiehen. Eritasoliittymät sijoittuvat Ylöjärven Heinikon ja Hämeenkyrön Jussilanmäen kohdille ja lisäksi varaudutaan alustavasti jatkamaan Hämeenkyrön - Miharintietä ja liittämään se eritasoliittymällä valtatiehen. Nykyinen tie jää paikallisliikenteelle rinnakkaistieksi

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma saapunut: 17.11.2008


YVA -ohjelma oli yleisön nähtävillä 19.11.–31.12.2008 ja luettavissa kirjastoissa: Ylöjärven tekninen virasto, Räikäntie 3 B, kirjasto Koivumäentie 2 ja kirjastoauto, Hämeenkyrön tekninen virasto, Hollitie 7, kirjasto Kyrönsarventie 16 ja kirjastoauto sekä Pirkanmaan ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, Tampere ja ympäristöhallinnon internetsivuilla /yva (alueellisten ympäristökeskusten YVA-sivut  - Pirkanmaa - vireillä olevat YVA-hankkeet - VT3).

YVA -ohjelmasta oli kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 4. joulukuuta 2008 klo 18.-20.00  Toukolan juhlatalossa, Sasintie 20, Hämeenkyrö.

YVA -ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ­31.12.2008 mennessä osoitteella Pirkanmaan ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi

Yhteisviranomaisen lausunto arviontiohjelmasta:

Arviointiselostus
Selostus on pilkottu neljään tiedostoon suuren kokonsa vuoksi:

Arviointiselostuksen liitteet:

Arviointiselostus oli nähtävillä ja luettevissa 5.11.-31.12.2009
selostuskuulutuksessa mainituissa paikoissa.
YVA-selostuksesta oli kaikille avoimet yleisötilaisuudet Hämeenkyrössä maanantaina 16. marraskuuta klo 18–20 Toukolan juhlatalossa, Sasintie 20 ja Ylöjärvellä keskiviikkona 18. marraskuuta klo 18–20 Metsäkylän koululla, Metsäkyläntie 32.

YVA-selostuksen lisäselvitykset:

YVA-menettely päättyi helmikuussa 2011 annettuun yhteysviranomaisen lausuntoon:

 

Julkaistu 19.11.2008 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.50

Julkaisija: