Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen sekä valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa.

Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän meluntorjuntoineen.

Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjausvaihtoehdot. 2-kehä pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella ja 2-kehä eteläinen linjaus Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.

Hankevaihtoehtoja verrataan tilanteeseen, jossa hanke ei toteudu (vertailuvaihtoehto 0).

Arviointiselostus

Arviointiselostus ja sen liitteet on luettavissa sekä yhtenäisenä tiedostona että pilkottuina pienempiin tiedostoihin (mikäli käytössä on hitaammat verkkoyhteydet).

Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 12.1.-28.2.2022 seuraavissa paikoissa:

  • Lempäälä: kunnan palvelukäytävä (Manttaalitie 15), Sääksjärven kirjasto (Pitkäahteentie 1)
  • Pirkkala: kunnan asiointipiste (Koulutie 1), Pirkkalan pääkirjasto (Suupantori 2)
  • Tampere: kaupungin palvelupiste Frenckell (Frenckellinaukio 2 B), pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2)

Arviointiselostus on nähtävillä myös Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä tällä internet-sivuilla (www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA). 

Arviointiselostuksen digiversioon voi tutustua myös osoitteessa https://arcg.is/0OHbKT0

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä tiistaina 18.1.2022 klo 18 - 19.30.

Mielipiteen esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 28.2.2022 osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelmavaihe on päättynyt. Arviointiselostus on kuultavana 12.1.2022-28.2.2022 (katso yllä).

 

 

Julkaistu 11.1.2022 klo 12.46, päivitetty 27.4.2022 klo 10.45

Julkaisija: