Hyppää sisältöön

Valajaskosken alapuolinen perkaus, Rovaniemen mlk

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma saapunut: 22.5.2001
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 12.6.2001 alkaen koko arviointimenettelyn ajan seuraavissa paikoissa: Rovaniemen maalaiskunnan virastotalo, Rovakatu 1, 96100,Rovaniemi, Rovaniemen kaunpungintalo, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, Tervolan kunnantalo, Keskustie 81, 95300 Tervola, Lapin ympäristökeskus, Hallituskatu 3, 96100 Rovaniemi. Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Lapin maakuntakirjastossa, Rovaniemen mlk:n ja Tervolan pääkirjastoissa sekä Muurolan kirjastossa. Lapin ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville elokuun lopussa arviointimenettelyn ajaksi edellä mainittuihin paikkoihin sekä internetiin osoitteeseen /poltavo/yva/arkisto/lap/yvaindex.htm.
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 7.6.2001
 • Tiedotustilaisuudet: Hirvaan ala-asteella 13.6.2001 klo18:00 ja Rautiosaaren ala-asteella 14.6.2001 klo 18:00
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 7.6.2001
 • Kuulutus- ja lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 7.6.2001
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Rovaniemen maalaiskunta, Rovaniemen kaupunki, Tervolan kunta, Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutu- ja luonnonvaraosasto, Lapin liitto Alueiden käyttö ja ympäristönsuunnittelu, Lapin lääninhallitus Sosiaali- ja terveysosasto, Lapin TE-keskus Maaseutuosasto, Lapin TE-keskus Kalatalousyksikkö, Tiehallinto Lapin tiepiiri, Lapin luonnonsuojelupiiri ry, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
 • Lausuntojen määräaika: 31.7.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta.pdf (59 kb) 31.8.200

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus saapunut: 30.11.2001
 • Arviointiselostus nähtävillä: 11.12.2001 - 31.1.2002 välisen ajan seuraavissa paikoissa, Rovaniemen maalaiskunnan virastotalo, Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi, Rovaniemen kaunpungintalo, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, Tervolan kunnantalo, Keskustie 81, 95300 Tervola, Lapin ympäristökeskus, Hallituskatu 3, 96100 Rovaniemi, Arviointiselostukseen voi tutustua myös Lapin maakuntakirjastossa, Rovaniemen mlk:n ja Tervolan pääkirjastoissa sekä Muurolan kirjastossa.
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 5.12.2001
 • Kuulemistilaisuudet: Rautiosaaren ala-asteella11.12.2001 klo 18:00 ja Hirvaan ala-asteella 12.12.2001 klo18:00.
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 5.12.2001
 • Kuulutus- ja lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 5.12.2001
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Rovaniemen maalaiskunta, Rovaniemen kaupunki, Tervolan kunta, Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutu- ja luonnonvaraosasto, Lapin liitto Alueiden käyttö ja ympäristönsuunnittelu, Lapin lääninhallitus Sosiaali- ja terveysosasto, Lapin TE-keskus Maaseutuosasto, Lapin TE-keskus Kalatalousyksikkö, Tiehallinto Lapin tiepiiri, Lapin luonnonsuojelupiiri ry, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
 • Lausuntojen määräaika: 31.1.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta. pdf (46 kb) 21.3.2002

Hankkeen kuvaus

Kemijoki Oy:llä on tarkoitus nostaa Valajaskosken voimalaitoksen rakennusvirtaamaa 750 m³/s:sta arvoon 1 050 m³/s. Tarvittavat tekniset muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2001-2003. Rakennus-virtaaman noston seurauksena vedenkorkeus nousisi Valajaskosken voimalaitoksen alapuolella noin puoli metriä. Perkaushanke sijoittuu Valajaskosken voimalaitoksen alapuolelle Rautiosaaren kohdalle. Hankkeen avulla pyritään vähentämään Valajaskosken alapuolisen vedenpinnan haitallista nousua ja saada siten energiataloudellista hyötyä. Perkaus alentaisi vedenpinnan korkeutta lähes saman verran kuin tuleva rakennusvirtaaman kasvaminen sitä nostaa. Perkaus alentaisi myös tulva-aikaisia vedenkorkeuksia Valajaskosken alapuolella.

Julkaistu 21.3.2002 klo 16.20, päivitetty 17.6.2019 klo 10.23

Julkaisija: