Hyppää sisältöön

Vaarallisten jätteiden käsittelylaitos, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Kierto Ympäristöpalvelut Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Mustasaaren vaarallisen jätteen käsittelylaitoksesta. Jätteenkäsittelylaitoksessa tullaan tekemään vaarallisten jätteiden kappaletavaran lajittelua sekä vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseja öljyisille vesille, öljyille, metallipitoisille happo- ja emäsliuoksille, liuotinpitoisille vesille, teollisuusjätevesille ja glykoliliuoksille. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaitoehdot

Arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa seuraavasti:

  • Vaihtoehto 0, VE0. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle tule uutta toimintaa.
  • Vaihtoehto 1, VE1. Vaihtoehdossa 1 vaarallisten jätteiden käsittelylaitos sijoittuu Mustasaaren kunnan Lintuvuoren teollisuusalueelle, Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen viereen. Toiminta on suunniteltu sijoitettavan pääasiassa jätteenkäsittelyä varten rakennettaviin halleihin. Käsiteltävien jätteiden määrä on enintään 81 000 t/a, josta nestemäisten jätteiden osuus on noin 35 000 t/a.
     
  • Vaihtoehto 2, VE2. Sama kuin vaihtoehto 1, mutta laitoksella tehdään lisäksi nestemäistä monokloori--etikkahappoliuosta hiutalemuodossa olevasta kuivatuotteesta. Kuivaa monokloorihappoa tuodaan tehtaalle enintään 10 000 tonnia vuodessa ja siitä valmistetaan enintään 15 000 m3 vesiliuosta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 23.4.-22.5.2020 luettavissa:

  • Mustasaaren virastotalossa, Keskustie 4, Mustasaari

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiohjelmasta ei järjestetä yleisötilaisuutta, mutta arviointiohjelmasta on laadittu power point -esitys, jossa kuvataan arviointiohjelman pääkohdat.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 22.5.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 SEINÄJOKI tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Julkaistu 15.4.2020 klo 14.33, päivitetty 22.6.2020 klo 15.16