Vaarallisten jätteiden käsittelylaitos, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Jätteenkäsittelylaitoksessa tullaan tekemään vaarallisten jätteiden kappaletavaran lajittelua sekä vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseja öljyisille vesille, öljyille, metallipitoisille happo- ja emäsliuoksille, liuotinpitoisille vesille, teollisuusjätevesille ja glykoliliuoksille. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Arvioidut vaihtoehdot

Alkuperäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa (22.1.2021) tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle tule uutta toimintaa.
  • Vaihtoehto VE1: Vaarallisten jätteiden käsittelylaitos sijoittuu Mustasaaren kunnan Lintuvuoren teollisuusalueelle, Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen viereen. Toiminta on suunniteltu sijoitettavan pääasiassa jätteenkäsittelyä varten rakennettaviin halleihin. Käsiteltävien jätteiden määrä on enintään
    81 000 tonnia vuodessa, josta nestemäisten jätteiden osuus on noin 35 000 tonnia.

Arviointiselostuksen ajantasaistamisessa arvioitu lisävaihtoehto:

  • Vaihtoehto VE2: Laitoksen sijoituspaikka ja toiminnot ovat samat, mutta pyrolyysiprosessia ei toteuteta. Käsiteltävien jätteiden määrä on enintään 127 500 tonnia vuodessa, josta nestemäisten jätteiden osuus on noin 48 000 tonnia. Tavanomaisia jätteitä (kiinteät epäorgaaniset ja orgaaniset sakat, epäkurantit jätteet, jne.) otetaan vastaan vuosittain arviolta 70 000 tonnia ja vaarallisia jätteitä 57 500 tonnia.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen ajantasaistaminen

 

Julkaistu 15.4.2020 klo 14.33, päivitetty 20.3.2023 klo 15.10