Vaarallisten jätteiden käsittelylaitos, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Jätteenkäsittelylaitoksessa tullaan tekemään vaarallisten jätteiden kappaletavaran lajittelua sekä vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseja öljyisille vesille, öljyille, metallipitoisille happo- ja emäsliuoksille, liuotinpitoisille vesille, teollisuusjätevesille ja glykoliliuoksille. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaitoehdot

Arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa seuraavasti:

  • Vaihtoehto 0, VE0. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle tule uutta toimintaa.
  • Vaihtoehto 1, VE1. Vaihtoehdossa 1 vaarallisten jätteiden käsittelylaitos sijoittuu Mustasaaren kunnan Lintuvuoren teollisuusalueelle, Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen viereen. Toiminta on suunniteltu sijoitettavan pääasiassa jätteenkäsittelyä varten rakennettaviin halleihin. Käsiteltävien jätteiden määrä on enintään 81 000 t/a, josta nestemäisten jätteiden osuus on noin 35 000 t/a.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 15.4.2020 klo 14.33, päivitetty 19.4.2021 klo 13.09