Vaaralammen vuolukivilouhos, Juuka

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

    * Arviointiohjelma saapunut: 8.9.2006 (pdf, 9805 Kb)
    * Arviointiohjelma nähtävillä: 15.9.2006 - 16.10.2006
    * Kuulutus arviointiohjelmasta: 11.9.2006 (Word, 55 Kb)
    * Esittelytilaisuus: 28.9.2006 klo 18.00 alkaen
    * Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 11.9.2006
    * Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali- ja terveysosasto, Juuan kunnanhallitus, Juuan kunnan ympäristölautakunta, Juuan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry, Savo-Karjalan tiepiiri, Nunnanlahden kalaveden osakaskunta, Nunnanlahden Uuni Oy
    * Lausuntojen määräaika: 16.10.2006
    * Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:
      14.11.2006 (Word, 120 Kb)
    * Arviointiselostus saapunut: 2.2.2007 (pdf, 18023 Kb)
    * Arviointiselostus nähtävillä: 9.2.2007 -16.3.2007
    * Kuulutus arviointiselostuksesta: 7.2.2007 (Word, 56 Kb)
    * Esittelytilaisuus: 27.2.2007 klo 18.00 alkaen
    * Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali- ja terveysosasto, Juuan kunnanhallitus, Juuan kunnan ympäristölautakunta, Juuan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry, Savo-Karjalan tiepiiri, Nunnanlahden kalaveden osakaskunta, Nunnanlahden Uuni Oy
    * Lausuntojen määräaika: 16.3.2007
    * Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 15.5.2007       (Word, 125 Kb)

Hankkeen kuvaus: 

Tarkoituksena on perustaa uusi vuolukivilouhos Nunnanlahden kylästä kaakkoon Vaaralammelle Tulikiven nykyisen Koskelan louhoksen eteläpuolelle. Avolouhoksen pinta-ala tulisi olemaan noin 7 ha. Alueelle rakennetaan kaksi läjitysaluetta pinta-alaltaan noin 9 ja 5 ha. Rakentamisvaiheen jälkeen tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2010 ja päättyvän noin 2025. Vuolukiven kokonaislouhintamäärä olisi noin 140 000 m³ vuodessa ja sen lisäksi muuta sivukiveä syntyy jonkin verran. Hyötykivi kuljetetaan Nunnanlahden tuotantolaitoksille jalostettavaksi. Louhosvedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta Huutojokeen.   

 

 

 

Julkaistu 16.8.2013 klo 9.08, päivitetty 4.11.2015 klo 13.22