Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahanke, Vaala

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 46 km2. Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan.

Vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Tuulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 65 voimalaa. Tuulivoimalat yksikköteholtaan 3,45–8 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enintään 250 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 65 voimalaa. Tuulivoimalat yksikköteholtaan 3,45–8 MW. Tuulivoimaloiden kokonainaiskorkeus enintään 280 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot sähkönsiirrosta:

  • liittyminen hankealueen eteläosan poikki sijoittuvaan Fingridin voimajohtoon (220 kV tai Fingridin suunnittelemaan tulevaan 2 x 110kV)
  • liittyminen Nuojuan sähköasemalla noin 30 kilometrin etäisyydellä.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 24.5.2018 klo 12.15, päivitetty 6.8.2018 klo 13.20