VT 9 Parantaminen välillä Tampere - Orivesi

Arvioitiohjelma saapunut: 20.4.2007


Vt 9 Tre-Osi yva-ohjelma.pdf (2589 Kb)
YVA -ohjelma on yleisön nähtävillä  3.5-1.6.2007 (kuulutus Tampereen, Kangasalan ja Oriveden virallisilla ilmoitustauluilla):Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckell, Frenckellin aukio 2 B, pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, lähikirjastot Sampola, Sammonkatu 2 ja  Messukylä, Hintsankatu 1 sekä kirjastoautot sekä Pirkanmaan ympäristökeskus, Rautatienkatu 21 B; Kangasalan ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13 ja pääkirjasto, Keskusaukio 2 D sekä kirjastoauto; Oriveden kaupunginvirasto ja pääkirjasto, Keskustie 23.
Kuulutus Vt 9 YVA-Ohjelma.pdf (20 Kb)
YVA -ohjelmasta on kaikille avoimet yleisötilaisuudet Tampereella maanantaina 7. toukokuuta 2007 alkaen klo 18.00 Olkahisten koulun ruokalassa, Jenseninkatu 3  ja Orivedellä tiistaina 8. toukokuuta 2007 alkaen klo 18.00 Oriveden valtuustosalissa, Keskustie 23.
Vt9 Yleisötilaisuuden muistio Tampere 07.05.2007.pdf (836 Kb)
Vt9 Yleisötilaisuuden muistio Orivesi 08.05.2007.pdf (683 Kb)
YVA -ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ­1.6.2007 mennessä osoitteella Pirkanmaan ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi
Mielipidelomake Vt9.doc
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta:2.5.2007.pdf (21 Kb)
Lausuntojen määräaika: 1.6.2007 mennessä
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:
 
VT9 ohjelmalausunto.pdf 29.6.2007 (135 Kb)

Arvioinitiselostus saapunut: 27.6.2008
kuulutus_vt9_selostus.doc (38 Kb)
YVA-selostusaineisto:
Vt9 esite YVA.pdf (531 Kb)
Vt9 YVA-selostus.pdf (2,8 Mb) 
YVA-ohjelmalausunto & maaperä, vedet ja luontokohteet:
Vt9 YVA-selostus liitteet 1-2.pdf (2,7 Mb)
Maisema ja kulttuuriperintö: Vt9 YVA-selostus liite 3.pdf (1,2 Mb)
Melukartat: Vt9 YVA-selostus liite 4 alkuosa.pdf (3,7 Mb)
Vt9 YVA-selostus liite 4 loppuosa.pdf (4,3 Mb)
Kartat vaihtoehdoista: Vt9 YVA-selostus liite 5.pdf (1,9 Mb)

YVA -selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 5.9.2008 mennessä osoitteella Pirkanmaan ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi Mielipidelomake Vt9 selostus.doc (30 Kb)
Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta:
Vt9 lausuntopyynto selostus.doc (57 Kb)
Lausuntojen määräaika: 5.9.2008 mennessä

Arvointiselostuksen täydentäminen:
Kuulutus Vt9 YVA -selostustäydennys 2009.pdf (64 kB)
Vt 9 YVA -selostustäydennys alkuosa.pdf (3,5 Mb)
Vt 9 YVA -selostustäydennys loppuosa.pdf (2,8 Mb)
Vt 9 YVA -selostustäydennys liitteet 1-2.pdf (1,9 Mb)
Vt 9 YVA -selostustäydennys liite 3.pdf (949 kB)
Lausuntopyyntö  Vt 9 selostustäydennys.pdf (33 kB)
Tiedoksi yhteisöille Vt9 selostustäydennys.pdf (74 kB)
Mielipidelomake Vt9 selostustäydennys.doc (25 kB)

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: VT9 selostuslausunto 9.10.2009.pdf (344 kB)

 
Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Arvioitava hanke on valtatien 9 parantaminen välillä Tampereen Alasjärvi - Oriveden keskusta, joka on pituudeltaan noin 35 km. Parantamisen tavoitteena on 2+2 -kaistainen eritasoliittymin varustettu tie, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h. Hankkeeseen sisältyy alustavasti kuusi uutta eritasoliittymää sekä nykyisten neljän eritasoliittymän parantaminen. Uusia siltoja hankkeeseen sisältyy noin 15. Hankkeeseen kuuluvat myös liittymien poistamisesta aiheutuvat rinnakkaistiejärjestelyt, joilla muu tiestö ja kulkuyhteydet liitetään uusiin ratkaisuihin. Hankkeessa suunnitellaan myös tarvittavat yhteydet kevyelle liikenteelle, virkistysreiteille, ekologisille yhteyksille sekä tarvittavat meluesteet.

Vaihtoehto VE 0 kuvaa nykytilannetta ja siihen sisältyvät jo toteutettavaksi päätetyt toimenpiteet. Toimenpiteisiin sisältyy Valkjärven vuonna 2007 valmistuva ohituskaistapari Kangasalan ja Oriveden rajalla. Vaihtoehdon 0 avulla kuvataan lähinnä muiden vaihtoehtojen aiheuttamia muutoksia nykytilassa.

Vaihtoehto VE 1  on varsinainen kehittämisvaihtoehto, joka perustuu nykyisen tien rakentamiseen koko suunnittelujaksolla nelikaistaiseksi nykyisessä maastokäytävässä. Vaihtoehdossa tutkitaan liittymä- ja tiejaksokohtaisia sekä toimenpidekohtaisia alavaihtoehtoja. Suunnittelussa otetaan huomioon myös toimenpiteiden vaiheittain toteuttaminen. Linjausvaihtoehtoja ei suunnitelmassa tutkita.  

Julkaistu 3.5.2007 klo 8.00, päivitetty 10.9.2019 klo 17.12

Julkaisija: