Hyppää sisältöön

VAPO Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantoalue, Kiuruvesi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 317 kt)

Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 38 Mt)

Liite 1 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (pdf, 748 kt)

Liite 2 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 465 kt)

Liite 3 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 4,4 Mt)

Liite 4 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 1,6 Mt)

Liite 5 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 3,4 Mt)

Liite 6 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 4,6 Mt)

Liite 7 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 94 kt)

Liite 8 Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikusten arviointiselostukseen (pdf, 4,5 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 45 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 407 kt)

Kiuruveden Luodesuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 3,4 Mt)

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 283 kt)

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy ja Kuopion Energia Oy suunnittelevat turvetuotannon käynnistämistä Kiuruveden kaupungissa Luodesuon hankealueella. Hankealue sijaitsee Kiuruveden kaupungissa noin 22 km kaupungin keskustasta luoteeseen, Huutoniemenperän ja Makkaraperän kylien alueella. Hanke-alue sijaitsee pääosin Näläntöjärven valuma-alueella, osittain Rikkajoen ja Osmanginjärven-Jylängönjoen valuma-alueilla. Hankealueen kuivatusvedet johdettaisiin osalta lohkoista Rikkajoen kautta Näläntöjärveen, osalta suoraan Näläntöjärveen ja osittain Näläntöjärven alapuoliseen Remesjokeen. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 230 ha, josta tuotantokelpoista pinta-alaa on noin 202,2 ha sisältäen auma-alueet. Hanke-alue on suurimmaksi osaksi ojitettua (190 ha). Ojittamatonta luonnontilaista suoaluetta on 23 ha.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vapo Oy jätti ympäristövaikutusten arviointiohjelman 26.8.2009 Pohjois-Savon ympäristökeskukselle (1.1.2010 alkaen Pohjois-Savon ELY-keskus). Tuolloin arvioitavana oli kolme eri hankevaihtoehtoa. Hankkeen suunnittelun edetessä luovuttiin vaihtoehdoista 2 ja 3. Arviointiselostuksessa arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja.

Vaikutukset on arvioitu seuraaville toteuttamisvaihtoehdoille:

  • VE0. Hanke jätetään toteuttamatta, eikä toimintaa aloiteta
  • VE1. Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
Julkaistu 11.9.2009 klo 8.00, päivitetty 12.6.2013 klo 13.06