VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n jätteenkäsittelylaitokset, Joutseno

VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n jätteenkäsittelylaitokset, Joutseno

 

Hankkeen kuvaus

VAM Vapo Wastech Ltd Oy suunnittelee jätteenkäsittelylaitosten rakentamista Etelä-Karjalaan. Joutsenon Konnunsuolle suunnitellaan Etelä-Karjalan kuntien jätevedenpuhdistamojen biolietteen ja asutuksen biojätteen sekä kuivajätteen käsittelyä. Lappeenrantaan Tuosaan suunnitellaan teollisuuden biolietteen ja kuivajätteen käsittelyä. Kummassakin laitoksessa olisi kaksi osaa: kompostointilaitos sekä kuivajätteen käsittelylaitos. Laitosten lopputuotteina muodostuisi kompostimultaa, kierrätyspolttoainetta sekä biopolttoainetta.

Varsinaisina vaihtoehtoina arviointiohjelman mukaan tarkastellaan tilanteita, joissa joko rakennetaan molemmat jätteenkäsittelylaitokset tai rakennetaan laitokset vain joko teollisuuden tai yhdyskuntien jätteiden käsittelyyn. Arviointiohjelman johdosta annetussa lausunnossa yhteysviranomainen edellytti tarkasteltavan sitä, miten tämän hankkeen toteuttamatta jättäminen vaikuttaa Etelä-Karjalan jätehuollon järjestämiseen.

Konnunsuolla laitokset rakennettaisiin turvetuotantoalueiden keskelle. Tuossa laitokset sijoittuisivat jo käytössä olevan teollisuuden kaatopaikan alueelle. Hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia arvioidaan muodostuvan mm. laitoksen ja sen toimintaan liittyvän liikenteen melu-, pöly ja hajuhaitoista.

 • Arviointiohjelma saapunut: 29.5.1997
 • Arviointiohjelma on nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikat
  Lappeenrannan ympäristövirasto; maakuntakirjasto, Lappeenranta
  Joutsenon kunnanvirasto, Joutsenon kirjasto
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 5.6. - 3.8.1997
 • Kuulemistilaisuudet: Joutsenossa 10.6.1997 ja Lappeenrannassa 11.6.1997,
  asukaskysely syyskuussa 1997
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 3.6.1997
 • Lausuntojen määräaika 3.8.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 2.9.1997
 • Arviointiselostus saapunut: 24.11.1997
 • Arviointiselostus on nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikat
  Lappeenrannan ympäristövirasto; maakuntakirjasto, Lappeenranta
  Joutsenon kunnanvirasto, Joutsenon kirjasto
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 27.11.1997 - 16.1.1998, samalla kuulutettu Oy VAM
 • Vapo Washtech Ltd:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Konnunsuon jätteenkäsittelylaitosta
 • Kuulemistilaisuudet: Hankkeesta vastaavan järjestämät tiedotustilaisuudet Joutsenossa 4.12.1997 ja Lappeenrannassa 1.12.1997
 • Lausuntopyyntö: 25.11.1997
 • Lausuntojen määräaika: 16.1.1998
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 16.3.1998

 

Julkaistu 13.7.2015 klo 13.56, päivitetty 4.11.2015 klo 11.41

Aihealue: