Ukonkankaan tuulivoimahanke, Puolanka

Hankkeen kuvaus

Winda Energy Oy suunnittelee Puolangan kunnan alueelle Ukonkankaan tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee kunnan länsiosassa noin 2 km Puokion kylän itäpuolella. Vaalan kunnanrajaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan on etäisyyttä noin 6 km.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen koko on noin 31,1 km2. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Puolangan kunnan alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • Vaihtoehto VE1: Puolangan kunnan alueelle rakennetaan 35 tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE2: Puolangan kunnan alueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot 

 • SVE1: 110 kV voimajohto Turkkiselkään.
 • SVE2: 400 kV yhteislinja Turkkiselkään.
 • SVE3: 110 kV voimajohto OX2:n sähköasemalle Pontemaan (kaksi reittivaihtoehtoa).

Arviointiohjelma

YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua kuulutusaikana 25.5.–24.6.2022 Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Puolangan kunnanvirastolla (Maaherrankatu 7) ja Vaalan kirjastossa (Niskantie 8) niiden aukioloaikojen puitteissa.

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 13.6.2022 Puolangan kunnanviraston valtuustosalissa.

Asialista

 • Tilaisuuden avaus / Kainuun ELY-keskus
 • YVA-menettely / Kainuun ELY-keskus
 • Hankkeen tavoitteet ja esittely / Winda Energy
 • YVA-ohjelman esittely / Ramboll
 • Osayleiskaavoituksen esittely / Ramboll
 • Kysymyksiä ja keskustelua
 • Tilaisuuden päätös

Yhteyksiä testataan ennen tilaisuuden alkua klo 16:45.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon asiatunnus KAIELY/78/2022 mainiten 24.6.2022 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Käyntiosoite on Kalliokatu 4, Kajaani.

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Yhteysviranomaisen lausunnossa huomioidaan kuulemisen aikana jätetyt lausunnot ja mielipiteet. Lausunto julkaistaan tällä hankkeen verkkosivulla.

Julkaistu 23.5.2022 klo 14.36, päivitetty 15.6.2022 klo 11.35

Julkaisija: