Hyppää sisältöön

Toholampi-Lestijärven tuulipuisto, Toholampi ja Lestijärvi

Hankkeen kuvaus

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston hankealue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, noin 8 kilometriä Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 kilometriä Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen. Hankkeesta on toteutettu YVA-menettely vuosina 2013-2016. Nyt vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen hankevaihtoehto eli 49 voimalaa, joiden lapapituus on noin 65 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 3 MW (yht. 147 MW).
  • Vaihtoehto 0+ (VE0+): 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 85 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 5,4 MW (yht. 266,9 MW).
  • Vaihtoehto 1 (VE1): 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 100 metriä, kokonaiskorkeus enintään 270 metriä ja maksimiteho 8 MW (yht. 392 MW).

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein ja kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Lestijärven alueen 9 voimalaa liitettäisiin etelän suuntaan uuteen Lestijärven koontiasemaan. Toholammin puoli (40 voimalaa) liitettäisiin Fingridin Uusnivalan sähköasemalle (Nivala) tai Länsi-Toholammin tuulipuistoalueen kautta Lestijärven koontiasemalle.

  • Vaihtoehto 1 (VE1): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 400 kV jännitteisinä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 110 kV jännitteisinä.
Julkaistu 14.1.2021 klo 10.41, päivitetty 14.1.2021 klo 14.25