Toholampi-Lestijärven tuulipuisto, Toholampi ja Lestijärvi

Hankkeen kuvaus

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston hankealue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, noin 8 kilometriä Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 kilometriä Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen. Hankkeesta on toteutettu YVA-menettely vuosina 2013-2016. Nyt vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen hankevaihtoehto eli 49 voimalaa, joiden lapapituus on noin 65 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 3 MW (yht. 147 MW).
 • Vaihtoehto 0+ (VE0+): 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 85 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 5,4 MW (yht. 266,9 MW).
 • Vaihtoehto 1 (VE1): 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 100 metriä, kokonaiskorkeus enintään 270 metriä ja maksimiteho 8 MW (yht. 392 MW).

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein ja kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Lestijärven alueen 9 voimalaa liitettäisiin etelän suuntaan uuteen Lestijärven koontiasemaan. Toholammin puoli (40 voimalaa) liitettäisiin Fingridin Uusnivalan sähköasemalle (Nivala) tai Länsi-Toholammin tuulipuistoalueen kautta Lestijärven koontiasemalle.

 • Vaihtoehto 1 (VE1): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 400 kV jännitteisinä.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 110 kV jännitteisinä.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 20.1.-18.2.2021 luettavissa:

 • Toholammin kunta, Lampintie 5, Toholampi
 • Lestijärven kunta, Lestintie 39, Lestijärvi
 • Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, Reisjärvi
 • Sievin kunta, Haikolantie 16, Sievi
 • Kokkolan kaupunki, Kauppatori 5, Kokkola
 • Nivalan kaupunki, Kalliontie 15, Nivala

Arviointiohjelman paperiversio on 2.3.-31.3.2021 luettavissa:

 • Halsuan kunta, Kauppisentie 5, Halsua

Yleisötilaisuus

Koronavirustilanteen vuoksi arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 1.2.2021 klo 17.00-19.00. Tallenne yleisötilaisuuden esityksistä toimitetaan sivuille tilaisuuden jälkeen.

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 18.2.2021 (Halsua 31.3.2021) osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1873/2020.

Julkaistu 14.1.2021 klo 10.41, päivitetty 26.4.2021 klo 11.06