Tohkojan tuulipuistohanke, Kalajoki

Hankkeen kuvaus

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kalajoelle Tohkojan alueelle valtatie 8:n ja Oulaistentien väliin. Alue sijaitsee noin 5 km Kalajoen keskustasta koilliseen. Tuulipuisto koostuisi kahdesta alueesta kooltaan n. 1000 ha ja 160 ha. Hankkeessa rakennettaisiin 19–30 tuulivoimalaitosta yksikköteholtaan 3–7,5 MW. Tuulipuisto koostuisi tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kolme toteutusvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE1: 30 tuulivoimalaa, yksikköteho noin 3 MW. Voimaloiden napakorkeus olisi 120 m, roottorin läpimitta 120 m ja kokonaiskorkeus noin 180 m.
Vaihtoehto VE2: 19 tuulivoimalaa, yksikköteho noin 7,5 MW. Voimaloiden napakorkeus olisi 150 m, roottorin läpimitta 150 m ja kokonaiskorkeus noin 225 m.
Vaihtoehto VE3: 30 tuulivoimalaa, yksikköteho noin 3 MW. Voimaloiden napakorkeus olisi 140 m, roottorin läpimitta 120 m ja kokonaiskorkeus noin 200 m.
Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirto toteutettaisiin omalla voimajohdolla Fingrid Oyj:n Kalajoen sähköasemalle Jylkässä. Voimajohdon reittivaihtoehtoina on arvioitu 3 eri vaihtoehtoa. 110 kV:n ilmajohdon pituus olisi noin 10-14 km. Voimajohto olisi todennäköisesti yhteinen wpd Finland Oy:n Jokelan ja Tuuliwatti Oy:n Mustilankankaan tuulipuistojen liityntäjohdon kanssa.

Julkaistu 30.5.2013 klo 12.57, päivitetty 18.12.2015 klo 13.13