Tiputalo Oy, broilerkanalan laajennus, Pöytyä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Tiputalo Oy on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerkanalaa. Hanke sijoittuu Pöytyän kunnan Karinaisten Kyrön taajamaan, Suutarlan kylään kiinteistölle nro 636-444-4-68. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisen broilerkasvattamon viereen. Kulku tilalle tapahtuu Suutarlantien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:
Arviointiohjelma on nähtävänä 3.6.–2.8.2019 seuraavasti:
Pöytyän kunnanviraston Kyrön toimipisteen ilmoitustaululla, os. Kehityksentie 6, Kyrö
Kyrön kirjastossa, os. Kyröntie 16, Kyrö

Mielipiteen esittäminen:
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 2.8.2019 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 236, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus:
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle keskiviikkona 19.6.2019 klo 17:30 alkaen osoitteessa Suutarlantie 19, 21800 Kyrö.
 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/tiputalonYVA

 

ARVIOINTISELOSTUS

(Täydennetään myöhemmin)

  • Tiputalo Oy_YVA-selostus
  • Kuulutus_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Lausuntopyyntö_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Mielipidelomake_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Yhteysviranomaisen päätelmä YVA-selostuksesta_ Tiputalo Oy
Julkaistu 28.5.2019 klo 10.26, päivitetty 29.5.2019 klo 15.19

Aihealue: