Tiputalo Oy, broilerkanalan laajennus, Pöytyä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Tiputalo Oy on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerkanalaa. Hanke sijoittuu Pöytyän kunnan Karinaisten Kyrön taajamaan, Suutarlan kylään kiinteistölle nro 636-444-4-68. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisen broilerkasvattamon viereen. Kulku tilalle tapahtuu Suutarlantien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä: 15.10. – 13.12.2019 

Pöytyän kunnanviraston Kyrön toimipisteen ilmoitustaululla, os. Kehityksentie 6, Kyrö
Kyrön kirjastossa, os. Kyröntie 16, Kyrö

YVA-selostus ja yhteysviranomaisen myöhemmin antama perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/tiputalonYVA

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin noin 12.2.2020 alkaen.

Mielipiteen esittäminen:

YVA-selostuksesta voi antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 13.12.2019 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/tiputalonYVA

Julkaistu 28.5.2019 klo 10.26, päivitetty 15.10.2019 klo 8.36

Aihealue: