Hyppää sisältöön

Tiputalo Oy, broilerkanalan laajennus, Pöytyä

Tiputalo Oy on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerkanalaa. Hanke sijoittuu Pöytyän kunnan Karinaisten Kyrön taajamaan, Suutarlan kylään kiinteistölle nro 636-444-4-68. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisen broilerkasvattamon viereen. Kulku tilalle tapahtuu Suutarlantien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/tiputalonYVA
Julkaistu 28.5.2019 klo 10.26, päivitetty 14.9.2020 klo 12.34

Aihealue: