Tiputalo Oy, broilerkanalan laajennus, Pöytyä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Tiputalo Oy on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerkanalaa. Hanke sijoittuu Pöytyän kunnan Karinaisten Kyrön taajamaan, Suutarlan kylään kiinteistölle nro 636-444-4-68. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisen broilerkasvattamon viereen. Kulku tilalle tapahtuu Suutarlantien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

 

ARVIOINTISELOSTUS

(Täydennetään myöhemmin)

  • Tiputalo Oy_YVA-selostus
  • Kuulutus_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Lausuntopyyntö_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Mielipidelomake_ Tiputalo Oy_YVA- selostus
  • Yhteysviranomaisen päätelmä YVA-selostuksesta_ Tiputalo Oy


Nähtävillä:
 

Mielipiteen esittäminen:
 

Yleisötilaisuus:

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/tiputalonYVA

Julkaistu 28.5.2019 klo 10.26, päivitetty 5.9.2019 klo 12.54

Aihealue: