Teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus, Kuopio

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 329 kt)

Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostustus (pdf, 6,8 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 355 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 428 kt)

Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 2,3 Mt)

Hankkeen kuvaus

Arvioitava hanke on jätteenkäsittelykeskus ja sen laajentaminen. Jätteenkäsittelykeskuksessa tultaisiin laajennuksen jälkeen harjoittamaan jätteiden, pilaantuneiden maamassojen ja teollisuuden sivutuotteiden välivarastointia, hyödyntämistä, käsittelyä ja loppusijoittamista. Vastaanotettavat jätteet voisivat olla luokitukseltaan pysyviä, tavanomaisia tai ongelmajätteitä. Hankkeen arviointimenettelyn yhteydessä suunnitelmat hankkeen toteutuksesta ovat tarkentuneet ja niiden pohjalta loppusijoitusalueen laajennuksen täyttötilavuus on kasvanut arviointiohjelmassa esitetystä 255 000 m3:sta 434 000 m3:oon, vaikka täyttöalueen laajuus on pysynyt samansuuruisena.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset on arvioitu kahdelle eri vaihtoehdolle:

  • Vaihtoehto 0. Nykytilanne, jolloin jätteenkäsittelykeskuksen laajennusta ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1. Suunnitelman mukainen jätteenkäsittelykeskuksen laajennusalue rakennetaan ja ongelmajätteen loppusijoitusalueen tilavuus on 434 000 m3. Jätejakeet arvioidaan muodostuvan Sorsasalon yritysalueelta sekä muualta Suomesta. Lisäksi vaihtoehtoon kuuluu nykyisen loppusijoitusalueen jätetäytön tilavuus, jonka tilavuus tulee olemaan 295 000 m3. Vastaanotettavia jätteitä ovat mm. jätteenpoltosta ja energiantuotannosta syntyvät tuhkat ja kuonat sekä pilaantuneet maat, lietteet sekä erilaiset ylijäämämaat. Edellä mainitut jätteet käsitellään tarvittaessa haitattomaan muotoon ennen hyötykäyttöä tai loppusijoitusta.
Julkaistu 2.3.2009 klo 8.00, päivitetty 13.6.2013 klo 9.29

Aihealue: