Hyppää sisältöön

Teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus, Hausjärvi ja Riihimäki

 • Arviointiohjelma saapunut 9.12.2008, ohjelma (pdf 3420 kt)
 • Arviointiohjelma nähtävillä: Riihimäen kaupungintalon Tietotuvassa, Kalevankatu 1 ja Hausjärven kunnanvirastossa, Oitti, Keskustie 2-4 ja Riihimäen kirjaston lehtisalissa, Kauppakatu 16-18, Hausjärven pääkirjastossa, Oitti, Sykärintori, Hikiän kirjastossa, Hikiäntie 280, ja Ryttylän kirjastossa, Kulmatie 14
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf) 9.12.2008
 • Kuulemistilaisuus 17.12.2008
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf) 9.12.2008
 • Lausuntojen määräaika 12.2.2009
 • Lausunto arviointiohjelmasta (pdf) 9.3.2009
 • Arviointiselostus (pdf 4 583 kt) saapunut 10.5.2011
 • Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf) 11.5.2011
 • Kuulutus ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 16.5.-1.7.2011 Riihimäen kaupungintalon Tietotuvassa, Kalevankatu 1, ja Hausjärven kunnanviraston yhteispalvelupiste Monikossa, Keskustie 2-4, Oitti. YVA-selostus on nähtävillä myös Riihimäen kirjastossa, Kauppakatu 16, Hausjärven pääkirjastossa, Sykärintori, Oitti, Hikiän kirjastossa, Hikiäntie 280, ja Ryttylän kirjastossa, Kulmatie 14
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta (pdf) 11.5.2011
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 1.7.2011
 • Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) 20.7.2011

Hankkeen kuvaus:
Ekokem-Palvelu suunnittelee teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajentamista Kuulojan alueella Hausjärven puolella sekä loppusijoitusalueen rakentamista Riihimäen kaupungin puolelle. Ekokem-Palvelun nykyinen alue on noin kahdeksan hehtaaria. Arvioitavien laajennusalueiden pinta-ala on noin 21 ha, mistä käsittelykeskuksen osuus on 17 ja loppusijoitusalueen neljä ha. Käsiteltävä jätemäärä tulee olemaan keskimäärin noin 230 000 tonnia vuodessa. Uuteen hankkeeseen kuuluvat mm. käsittelyalueen laajennus, uuden loppusijoitusalueen rakentaminen ja käyttö, suotovesien varastointi ja käsittely sekä varikkoalue. Uusia toimintoja ovat mm. paalaus ja jätteiden loppusijoittaminen ja uusia vastaanotettavia jätejakeita mm. yhdyskuntajätteet. Arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot ovat hankkeen toteuttamatta jättäminen ja hankkeen toteuttaminen. Alavaihtoehtoina tarkastellaan vesien puhdistamista ja johtamista 1) viemäriin, 2) Ekokemin prosessivedeksi tai viemäriin ja 3) ympäristöön.

Julkaistu 14.8.2013 klo 12.20, päivitetty 6.9.2013 klo 15.12

Aihealue:
Julkaisija: