Hyppää sisältöön

Teeriharjun maa-ainesten ottaminen, Sievi, Reisjärvi

Hankkeen kuvaus

Metsähallituksen Morenia suunnittelee yhteistyössä Kallion Murske Oy:n ja Korkiakoski Yrjö Ky:n kanssa maa-ainesten ottoa Sievin ja Reisjärven kunnissa Teeriharjun maa-ainesten ottoalueella. Voimassa olevia lupia on Teeriharjulle Morenialla ja Yrjö Korkeakoskella. Morenian maa-ainesten otto on perustunut maa-aineslupaan nro 88 (voimassa 3.2.2008 saakka). Siihen on liittynyt väliaikainen lupa, joka umpeutui 31.12.2003. Luvan mukaan toimintaa ei saa missään vaiheessa ulottaa lähemmäksi kuin 4 m ylimmän havaitun pohjaveden vesipinnan yläpuolelle. Yrjö Korkiakosken nykyinen maa-ainesten ottolupa on voimassa 4.6.2013 saakka. Tämän luvan mukaan maa-ainesta ei saa ottaa 3 m lähempää ylintä pohjavesipintaa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alaisen alueen kokonaispinta-ala on noin 363 277 m2. Maa-ainekset kaivetaan pyöräkuormaajilla. Kaivettu aines seulotaan ajamalla se murskaimen läpi. Seulottu aines kasataan alueelle, josta ainesta tarpeen mukaan kuljetetaan kuorma-autolla eteenpäin. Maa-aineksia käytetään lähialueiden yleisen ja metsätiestön rakentamiseen, peruskorjaukseen, kunnossapitoon sekä rakentamisen eri tarkoituksiin. Maa-ainesta kuljetetaan noin 100 km:n säteelle.
Julkaistu 1.11.2004 klo 13.14, päivitetty 18.12.2015 klo 14.04