Hyppää sisältöön

Tarastenjärven varastoalue, Tampere

Arvioidut hankevaihtoehdot (VE1)  ja 0-vaihtoehto (VE0)

Tampereen kaupungin katu- ja vihertuotannon tarkoituksena on lisätä ja kehittää toimintoja Tarastenjärven varastoalueella. Nykyisellään alueella valmistetaan asfalttia kiinteällä asfalttiasemalla sekä jalostetaan ja välivarastoidaan asfalttijätettä sekä maa- ja kiviaineksia. Alueella sijaitsee hylättyjen ajoneuvojen välivarastointialue ja käsittelykenttä sadevesikaivojen pohjahiekan käsittelyyn. Alueella louhitaan kalliota ja murskataan louhetta ja soraa sekä otetaan vastaan ja hyödynnetään kiviaineksia sekä varastoidaan lyhytaikaisesti erilaisia maa-, kiviaines- ja rakennusmateriaaleja.

Toiminta alueella tulee vaihtoehto VE1 mukaan tulevaisuudessa lisääntymään jäteasfaltin käsittelyn ja hyödyntämisen sekä maa-ainesten käsittelyn osalta. Uutena toimintona alueella on tarkoitus ottaa vastaan ja murskata betonijätettä. Lisäksi alueelle sijoittuu tulevaisuudessa mahdollisesti katu- ja vihertuotannon kasvihuoneet, reunakivien valmistus ja tiilien ja kantojen varastointi jatkokäsittelyä varten.

Hankkeen sijainti

Hanke sijaitsee Tampereen kaupungin Nurmin kylässä Tarastenjärven alueella, tiloilla Kiviniityn Metsä Rn:o 3:25 ja Niittymaa Rn:o 3:14 osoitteessa Tarastenjärventie 23. Välittömästi hankealueen itäpuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen alue rajoittuen idässä Tampereen ja Kangasalan väliseen kuntarajaan.

VE1: Hankkeesta vastaava lisää ja laajentaa nykytoimintojaan seuraavasti: Asfalttijätteen välivarastoinnin, murskauksen sekä uusioasfaltin valmistuksessa hyödyntämisen osalta kapasiteettia kasvatetaan nykyisestä 25 000 tonnista 45 000 tonniin. Maa- ja kiviainesten välivarastointimäärää kasvatetaan 100 000 tonniin.

Uutena toimintona betonijätettä otetaan vastaan ja murskataan keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa. Lisäksi alueelle tullaan mahdollisesti sijoittamaan seuraavia uusia toimintoja: Katu- ja vihertuotannon kasvihuoneet, reunakivien valmistus ja tiilien ja kantojen varastointi jatkokäsittelyä varten. Erilaisten rakennusmateriaalien välivarastointi laajenee 1 hehtaarin alalta 4 hehtaariin.

0-vaihtoehto (VE0), hanketta ei toteuteta: Hankkeesta vastaava jatkaa hankealueella ympäristölupien sallimaa toimintaa lupien mukaisilla kapasiteeteilla. Alueella jatkuvia toimintoja ovat asfaltin, uusioasfaltin sekä pehmeän asfalttibetonin ja öljysoran valmistus kiinteällä asfalttiasemalla, asfalttijätteen välivarastointi, murskaus sekä hyödyntäminen uusioasfaltin valmistuksessa, hylättyjen ajoneuvojen välivarastointi, sadevesikaivojen pohjahiekan käsittely, kallion louhinta sekä louheen ja soran murskaus, kiviaineksen vastaanotto ja hyödyntäminen, erilaisten rakennusmateriaalien (kivi-, puu-, betoni- ja terästuotteet) lyhytaikainen varastointi sekä maa- ja kiviainesten välivarastointi.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

YVA-selostus oli yleisön nähtävillä 9.7.- 3.9.2010 välisen ajan vaikutusalueen kunnissa ja lisäksi luettavissa kirjastoissa Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä, Frenckellin aukio 2 B sekä kirjastoissa: pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, keskustan lehtilukusali, Puutarhakatu 1, Kämmenniemi, Paavolantie 4, Terälahti, Niemikyläntie 14, sekä kirjastoautot; Aitolahden TB-huoltamo, Kaitavedentie 95; Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38. Kangasalla 9.7.-25.7.2010 välisenä aikana Kangasalan pääkirjastossa, Keskusaukio 2 ja 26.7.-3.9.2010 välisenä aikana Kangasalan kunnanvirasto, Urheilutie 13 jaKangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 3.9.2010 mennessä osoitteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 9.7.2010 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.42

Julkaisija: