Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hanke, Kangasala

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Tarasten Kiertotalous Oy toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus).

Tarasten Kiertotalousalue Oy suunnittelee uutta kiertotalousaluetta, johon sisältyy jätteidenkäsittelyalueen perustaminen. Suunniteltavalla hankealueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita. Alueelle sijoitetaan lisäksi tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat sekä energiapuuterminaali. Vastaanotettava jätteen maksimäärä on 470 000 tonnia vuodessa, josta vaarallisen jätteen osuus on maksimissaan 188 000 tonnia vuodessa.

Jätteitä käsitellään murskaamalla, seulomalla, stabiloimalla, termisesti, pesumenetelmällä, huokosilmakäsittelyllä ja kompostoimalla. Hankealueen rakenteissa hyödynnetään jätemateriaaleja arviolta 595 000 rakennekuutiometriä. Rakentamisvaiheessa alueelta otetaan aluerakentamisen vuoksi maa- ja kallioaineksia noin 900 000 kuutiometriä, josta noin 2/3 osa hyödynnetään alueen rakentamisessa. Loput toimitetaan alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi multa- ja kiviainestuotteina.

Suunniteltu 65 hehtaarin hankealue sijoittuu Kangasalan ja Tampereen rajalle, Tarasjärven alueelle, valtatie 9:n pohjoispuolelle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskus. Kiertotalousalue-hanke on uusi Tarastejärven jätekeskuksesta erillinen hanke. Suunniteltua toimintaa on ympäri vuoden arkisin klo 7 - 22 sekä kuljetuksia tarvittaessa yöaikaan ja viikonloppuisin.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioitiin 0-vaihtoehtoa ja kolmea hankevaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto VE0: Alue toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu kierrätystoimintaa, jonka laajuus ei laitoskohtaisesti edellytä YVA-menettelyä.
  • Vaihtoehto VE1: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 235 000 tonnia vuosittain
  • Vaihtoehto VE2: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain
  • Vaihtoehto VE3: Alueella esikäsitellään ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 5.11. klo 18-20 Tammervoima Oy:n auditoriossa, Hyötyvoimankuja 1, Tampere. Samassa tilaisuudessa esitellään aluetta koskevaa asemakaavan muutosluonnosta.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 31.10.-20.12.2019 Kangasalan teknisen keskuksen asiakaspalvelu, Urheilutie 13; Tampereen Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B;

Ohjelma on lisäksi luettavissa kirjastoissa: Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala, Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Tampere ja Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 20.12.2019 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille tammi-helmikuussa 2020.

Arviointiohjelma

 

    Julkaistu 29.10.2019 klo 8.13, päivitetty 31.10.2019 klo 13.41

    Julkaisija: