Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hanke, Kangasala

Hankkeen kuvaus

Tarasten Kiertotalous Oy toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus).

Tarasten Kiertotalousalue Oy suunnittelee uutta kiertotalousaluetta, johon sisältyy jätteidenkäsittelyalueen perustaminen. Suunniteltavalla hankealueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita. Alueelle sijoitetaan lisäksi tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat sekä energiapuuterminaali. Vastaanotettava jätteen maksimäärä on 470 000 tonnia vuodessa, josta vaarallisen jätteen osuus on maksimissaan 188 000 tonnia vuodessa.

Jätteitä käsitellään murskaamalla, seulomalla, stabiloimalla, termisesti, pesumenetelmällä, huokosilmakäsittelyllä ja kompostoimalla. Hankealueen rakenteissa hyödynnetään jätemateriaaleja arviolta 595 000 rakennekuutiometriä. Rakentamisvaiheessa alueelta otetaan aluerakentamisen vuoksi maa- ja kallioaineksia noin 900 000 kuutiometriä, josta noin 2/3 osa hyödynnetään alueen rakentamisessa. Loput toimitetaan alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi multa- ja kiviainestuotteina.

Suunniteltu 65 hehtaarin hankealue sijoittuu Kangasalan ja Tampereen rajalle, Tarasjärven alueelle, valtatie 9:n pohjoispuolelle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskus. Kiertotalousalue-hanke on uusi Tarastejärven jätekeskuksesta erillinen hanke. Suunniteltua toimintaa on ympäri vuoden arkisin klo 7 - 22 sekä kuljetuksia tarvittaessa yöaikaan ja viikonloppuisin.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioitiin 0-vaihtoehtoa ja kolmea hankevaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto VE0: Alue toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu kierrätystoimintaa, jonka laajuus ei laitoskohtaisesti edellytä YVA-menettelyä.
  • Vaihtoehto VE1: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 235 000 tonnia vuosittain
  • Vaihtoehto VE2: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain
  • Vaihtoehto VE3: Alueella esikäsitellään ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain

Arviointiselostus

Arviointiohjelma

 

    Julkaistu 29.10.2019 klo 8.13, päivitetty 29.1.2020 klo 15.23

    Julkaisija: