Hyppää sisältöön

Tampereen maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueet, Tampere

Hankkeen kuvaus:

Arvioitava hankekokonaisuus on Tampereen kaupungin maanvastaanottoalueiden, maa- ja kiviainesten jatkojalostus- ja välivarastointialueiden mukaan lukien hiekoitussepelinpesun ja sadevesikaivojen tyhjennyssakkojen käsittelyn sekä taimistojen ja kasvualustan valmistusalueen  sijoittaminen ja toiminta Itä-, Etelä- ja Länsi-Tampereelle. Vaihtoehtona selvitetään myös mahdollisuudet muodostaa naapurikuntien kanssa yhteisiä alueita kuntien rajalla. Lisäksi arvioidaan alueiden myöhempää käyttöä esimerkiksi virkistysalueina.

Arvioitavat vaihtoehdot YVA-ohjelmassa:

Itäisen ja eteläisen Tampereen esitetyt vaihtoehdot

  • Lintukallio (Nurmi-Sorila), Kuokkamaa ja Hepovuori (Kauppi-Niihama), Vuores (Lempäälä): maanvastaanotto ja välivarastointi. Ruskonperä (Hervanta): maanvastaanotto, jatkojalostus- ja välivarastointi, taimisto ja kasvualustan valmistus, hiekoitussepelinpesu ja sadevesikaivojen tyhjennyssakkojen käsittely.

Läntisen Tampereen vaihtoehdot

  • Piiriniitty eteläinen ja pohjoinen(Myllypuro): maanvastaanotto,  jatkojalostus – ja välivarastointi, taimisto- ja kasvualustan valmistus, Villilänharju, kaksi täyttövaihtoehtoa: maanvastaanotto.

Seudulliset vaihtoehdot

  • Ruskonperä Kangasalan, Vuores Lempäälän, Piiriniitty Nokian sekä Kunkkakallio ja lentomelualue Pirkkalan kanssa.

Arvioidut vaihtoehdot YVA-selostuksessa:

Arvioiduille maanvastaanottoalueille sijoitettavat toiminnat

  • Maanvastaanotto koskee Tampereen tai lähikuntien rakennustoiminnassa muodostuvia maita, jotka eivät ole ihmistoiminnan pilaamia.
  • Jatkojalostus ja välivarastointi sisältää kunnossapitomateriaalien käsittelyn sekä betonin, asfaltin, louheen, tiilen ja kantojen murskauksen tai haketuksen.
  • Alueiden myöhempi käyttö ratkaistaan kaavalla, esimerkiksi virkistys-, urheilu tai metsätalousalueet.

Arvioidut vaihtoehdot (7)

  • Lintukallio (Nurmi), Hepovuori (Kauppi-Niihama), Villilä: vain maanvastaanotto
  • Myllypuro, Tampereen/Nokian raja; Vuores, Lempäälässä; Sorila: maanvastaanotto sekä jatkojalostus - ja välivarastointi
  • Ruskonperä, Hervanta/Kangasalan raja: maanvastaanotto, jatkojalostus- ja välivarastointi, taimisto ja kasvualustan valmistus ja kunnossapitomateriaalien käsittely.
  • Pirkkalan vaihtoehtoja ei arvioitu.

 

Julkaistu 23.11.2004 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.17

Julkaisija: